Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Aktuality z obce
 • Oznámenie o priamom predaji hnuteľného majetku - obec Sedliská ponúka na priamy predaj hnuteľného majetku osobné motorové vozidlo značky VW Golf 1,8 benzín r.v. 1993 za vyvolávaciu cenu 200 eur. V prípade záujmu požiadajte OBEC SEDLISKÁ  o kúpu tohto vozidla aj s vami ponúkanou cenou písomne do termínu 15.04.2013. (Viac informácií)


 • 14. marec 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  14.3.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti - Národná banka Slovenska v spolupráci so štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS v mesiacoch február až marec 2014. (...viac)


 • Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky. (viac...)


 • 2.február 2014 - Voľby horliteliek ruží  RB sv. Jána Krstiteľa. (viac...)


 • 1. január 2014 - Novela cestného zákona (viac...)


 • 16. december 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  16.12.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 9. november 2013 - Voľby 2013 -  Výsledky volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb. (viac...)


 • 20. október 2013 - Mesiac úcty k starším - Obec Sedliská a Jednota dôchodcov v Sedliskách, pozývajú starobných dôchodcov dňa 20. októbra 2013 o 15.00 h, do kultúrneho domu, kde sa uskutoční podujatie venované naším starkým a starkám. V programe vystúpia deti ZŠ s MŠ Sedliská. Nebude chýbať občerstvenie. (fotogaléria) • 4.októbra 2013 - Zbierka použitého oblečenia - Zbierka sa uskutoční každý deň okrem víkendu do 04.10.2013 v čase od  8.00h do 15.00h na OcÚ Sedliská. Veci prosíme zabalené do igelitových vriec či krabíc, aby sa nepoškodili transportom. Ďakujeme (viac...)


 • 27. septembra 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 27.09.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 14.-15. september 2013 - II.Kalvársky odpust - (program)


 • 11.august 2013 - Slávnosti remesiel 2013 - Obec Sedliská, Hornozemplinské osvetové stredisko a Vlastivedné múzeum Hanušovce n/T Vás pozývajú na Slávnosti remesiel pod hradom Čičva v areáli amfiteátra.(viac...)


 • 11. júl 2013 - Verejné zhromaždenie občanov - Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia OZ č.25/2013 z v o l a l o verejné zhromaždenie občanov obce Sedliská, ktoré sa uskutočnilo dňa11. júla 2013 /štvrtok/ o 19,00 hod. (viac - správa, zápisnica)


 • 9. júl 2013 - Oznámenie - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (viac...)


 • 24. jún 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 24.06.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 •  24. máj 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 24.05.2013 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


12.máj 2013 - Deň matiek - Obec Sedliská a Základná škola s materskou školou Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 12.mája 2013 o 15. hod. v kultúrnom dome v Sedliskách. (pozvánka)
 • 14. apríl 2013 - „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (ž 127,1) - Dňa 14. apríla 2013 o 10:30 hod. v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách uskutočnila archijerejská svätá liturgia a posvätenie zrekonštruovanej farskej budovy a pastoračného centra. (viac)


 • 26. marec 2013 - Vývoz nebezpečného odpadu - podľa harmonogramu bude v našej obci dňa 26.3.2013 t.j. v utorok uskutočnený  vývoz nebezpečného odpadu v čase od 11.15 - 13.00 hod. Prosím občanov, aby v uvedenom čase prinášali nebezpečný odpad do priestorov pred požiarnou zbrojnicou v Podčičve, kde bude stáť aj  vozidlo spoločnosti Fúra a vodič odpad od občanov bezpečne prevezme.


 • 25.marec 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 25.03.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Návrh zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Sedliská (viac...)


16. marec 2013 - Jozefovský stolnotenisový turnaj - sa uskutočnil v kultúrnom dome v Sedliskách už 4. ročník stolnotenisového Jozefovského turnaja. Účasť bola perfektná - dospelí aj deti. Hralo sa v dvoch skupinách - od 15 rokov a do 15 rokov. (viac...)


Nová služba - Donáška liekov a zdravotníckych pomôcok až k Vám domov. (viac)3.2.2013 - Fašiangové stretnutie seniorov - sa uskutočnilo o 16.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Sedliskách. Príjemné posedenie spestrila tombola a spevácka skupina Šedliščanské chlopi. (foto)


20.1.2013 - Dobrodružstvo pri obžinkoch - Divadelný ochotnícky krúžok pri OÚ v Nižnom Hrušove pod vedením Jozefa Tomašíka ponúkol nám divadelné predstavenie, ktoré sa uskutočnilo dna 20. januára  2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Sedliskách. Vstupné bolo dobrovoľné, použité na humanitné účely.
(fotogaléria)

26.12.2012 -  Vandalizmus - Aj takí sú medzi nami, čo nemajú žiadné zábrany a z roztopaše ničia spoločný majetok. Tentokrát si to odnieslo dopravné zrkadlo pri futbalovom ihrisku v cene 170 Eur. Stalo sa to v noci z 26.12 na 27.12.2012. Pýtame sa prečo?!


Koledníci na obecnom úrade - Stalo sa už tradíciou, že žiaci IV. ročníka ZŠ v Sedliskách prichádzajú na obecný úrad so zmesou kolied. Aj tohto roku prišli žiaci pod vedením p. učiteľky Evy Smolákovej.


Družba s poľskou obcou - pracovné stretnutie s Gminou Zamošč, ktoré sa uskutoční 30 .11. 2012 o 11.30hod. ( piatok) v kultúrnom dome v Sedliskách, kde predmetom bude podpis zmluvy o spolupráci. (foto)


Škola v novom šate - Na základe rozpočtového opatrenia MŠ VV a Š SR, sme na základe žiadosti obdržali finančné prostriedky vo výške 48 788 Eur na riešenie havaríjnej situácie pre rekonštrukciu strechy a fasády našej školy. Práce realizovala firma Ferstav Humenné a prebehli v 09 - 10/2012.  
Ďakujeme pán minister za dotáciu.

18.11.2012 - Zámutovská struna - SUPER ÚSPECH Šedliščanských chlopoch - Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a obec Zámutov organizovali dňa 18. novembra 2012 krajskú postupovú súťaž a prehliadku ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov pod názvom Zámutovská struna. V kategóriách speváckych skupín sa nám predstavilo 17 skupín, v kategórii sólo-duo sa nám predstavilo 10 súťažných čísel, v kategórii ľudové hudby sa nám predstavilo 7 ľudových hudieb a dvaja inštrumentalisti. Diváci mali možnosť vidieť tých najlepších z prešovského kraja. Sedliščanskí chlopi sa umiestnili v zlatom pásme.

Máme nové osvetlenie - V súlade s Programom úsporných opatrení obce bol zrealizovaný ďalší projekt s podporou EÚ. V rámci operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast boli nainštalované 140 ks. svietidiel technológie LED, nový rozvádzací a riadiací systém pre verejné osvetlenie. Projekt bol podporený sumou 158 220,72 Eur.  (viac...)

14. október 2012 - Mesiac úcty k starším - v KD v Sedliskách sa uskutočnilo podujatie venované naším starkým a starkám. V programe vystúpili deti z ZŠ s MŠ Sedliská, ženská spevácka skupina Ružičky z Vranova nad Topľou a mužská spevácka skupina Sedliščanské chlopi zo Sedlísk. Starosta obce Ing. Jozef Dobrocký a Ján Rusin predseda JD v Sedliskách blahoželali manželom Tomašovým k ich 65 výročiu spoločného života. (foto)

 • 6.október 2012 - Výstup na 101 slovenských hradov (pozvánka) - viac...


 • Športové dni z Poľska, Maďarska a Moravy 26 -28.09.2012 - Šesťdesiat detí zo Sedlísk, poľskej gminy Zámosc, Repašskej Huty z Maďarska a moravského Pohledca sa stretlo v našej obci na Športových dňoch, ktoré sa konali v rámci projektu pod názvom Spoločné leto pod hradom Čičva. Tento projekt podporil Visegradský fond. (viac...)


 • 14.-16.9.2012 - Odpustová slávnosť v Podčičve. Počas troch dní veriaci z Počičvy, Sedlísk a širokého okolia, slávili prvý kalvársky odpust Povýšenia sv. kríža.Slávnostnú sv. omšu celebroval ThLic. Štefan Albičuk dekan vranovského dekanátu. Odpustová slávnosť bola obohatená živou krížovou cestou v podaní mládežníkov z Dlhého Klčova.Sv. omše počas troch dní celebrovali PaedDr. JCLic. Vincent Burda, Mgr. Jaroslav Klič a Mgr. Peter Calko. (pozvánka) (foto)


 • 3.september - Začiatok školského roku 2012/2013 - Dňa 03.09.2012 sa začal nový školský rok 2012/2013. V základnej škole s materskou školou Sedliská zasadlo za školské lavice 64 žiakov z toho 17 prváčikov, 16 druhákov, 16 tretiakov a 15 štvrtákov. Riaditeľ školy Mgr. Štefan Straka a starosta obce Ing. Jozef Dobrocký slávnostne privítali všetkých žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka. (foto)


 • Posviacka krížovej cesty - V sobotu dňa 25.08.2012 sme si pripomenuli  desiate výročie konsekrácie kostolíka Povýšenia sv. Kríža v Podčičve. Súčasne bola požehnaná novo vybudovaná krížová cesta. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober. (viac...)


 • 12.8.2012 - Slávnosti remesiel - Obec Sedliská, HzOS Vranov n/T a Vlastivedné múzeum Hanušovce zorganizovali pod hradom Čičva v areáli prírodného amfiteátra "Slávnosti remesiel". (pozvánka) (foto)


 • 22.07.2012 - Sedliščanská pätnástka - popoludní sa na 15-kilometrovú trať zo Sedlísk do Vyšného Kazimíra a späť vydalo 55 účastníkov Sedliščanskej 15. Pre bežcov za ideálneho počasia zdolal nástrahy trate najrýchlejšie  v kategórii nad 50 rokov  Vranovčan Mikuláš Vrábel. Celkovým víťazom sa stal Tibor Sahajda, ktorý vyhral aj prémiu vo Vyšnom Kazimíri. (foto)


 • Družba FK Sedliská - TJ Pohledec 06. - 9. 7. 2012 - V sobotu sa konalo finále mládežníckych súťaží Oblastného futbalového zväzu vo Vranove a keďže dorastenci Sedlísk vo finále proti Čiernemu nad Topľou nechýbali moravskí priatelia naším vytvorili úžasnú atmosféru. V nedeľu pokračovali oslavy na štadióne v Sedliskách. Popoludnie odštartovali hymny obidvoch krajín a po kultúrnom programe sa predstavili A-mužstvá Sedlísk a Pohledca, po ktorých vybehli na trávnik aj „starí páni“. (viac...)


 • 5.7.2012 - Cyrilometodské slávnosti pod hradom Čičva - Na historickej pôde čičvianského podhradia v obci Sedliská sa 5. júla uskutočnil druhý ročník podujatia ISKONI BĚ SLOVO ( NA POČIATKU BOLO SLOVO ). Po sv. omši celebrovanej J.Ex. Alojzom Tkáčom privítali hostí v areáli amfiteátra starosta obce Ing. Jozef Dobrocký a riaditeľka vlastivedného múzea Mária Kotorová - Jenčová. (viac) - foto


 • Naši dôchodcovia súťažili - Zmiešané družstvo JDS zo Sedlisk v zložení: J. Hajduk, J. Mudroň, L. Murin, J. Banik, A. Vargová, M. Baniková a M. Rusinová  dňa 16.06.2012 tj v sobotu bojovali a hájili farby obce na okresnej súťaži JDS v Sečovskej Polianke.  A. Vargová si vystrieľala 1. miesto. foto


 • 17.6.2012 - Radosť preveliká sme v  V. lige. Naše futbalové A - mužstvo až v poslednom zápase rozhodlo, o postupe do V. ligy víťazstvom nad FK Merník 6 : 2. Góly: Hric a Šeba po 3. (viac...)


 • Starí páni v príprave - Starí páni zo Sedlísk odohrali v nedeľu 17.06.2012 prípravný zápas z rovesníkmi z Merníka. V úmornej horúčave odovzdali zo seba maximum zo svojho kumštu. Aj napriek prehre 5 : 3 zanechali dobrý dojem. Góly za mužstvo Sedlísk: Matej Sabol - 2,  Slavomír Murin - 1(z pokutového kopu). foto


 • 3.6.2012 - ROZTOKY 2012 - V obci Banské sa konal už 21. ročník speváckej súťaže folklórnych skupín, sólistov a inštrumentalistov, na ktorej sa zúčastnila aj mužská spevácka skupina z našej obce "Sedliščanské chlopi" v zložení Matej Sabol, Ján Hoľko, Ján Čalfa, Jaroslav Paľovčík a Martin Babjačok, kde kvalitou svojho hlasu presvedčila prísnu porotu a vyspievali si prvé miesto. Zároveň si vybojovali aj postup na krajskú súťaž. (foto)

Gratulujeme chlopom.


 • 13. máj 2012 - Deň matiek -  Mamy a staré mamy prišli na oslavu krásneho sviatku Dňa matiek, v nedeľu   13. mája 2012 o 15.00 hodine do kultúrneho domu v Sedliskách. V programe vystúpili detí ZŠ s MŠ Sedliská a  mužská spevácka skupina zo Sedlísk. (foto)


 • Slovensko-maďarská spolupráca - v dňoch 11. - 13.5.2012 nás navštívili naši priatelia zo samosprávy z Répášskej Huty. Návšteva sa uskutočnila v rámci družobných vzťahov a bola naviac podporená projektom z Európskej únie. Ukončenie projektu sa potom uskutočnilo v obci Harsany v Maďarsku v dňoch 19. - 20.5.2012 a aj my sme boli pritom. (foto)


 • 30.apríl 2012 - Stavanie mája - Dňa 30.04.2012 v obci Sedliská pred Obecným úradom tak ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku stavali máj deti, mládenci a dievčatá obce. V krátkom kultúrnom programe vystúpili deti ZŠ Sedliská pod vedením Mgr. Kataríny Sabolovej a spevácka skupina zo Sedlísk. Všetkých srdečne prívítal a podujatie moderoval starosta obce Ing. Jozef Dobrocký. (foto)


 • 11.marec  2012 - Hviezdoslavov Kubín - V našej základnej škole sme dňa 11. apríla 2012 uskutočnili školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši malí recitátori poézie a prózy podali dobré výkony, za ktoré im všetkým patrí poďakovanie, no predovšetkým  obrovská pochvala! (viac...)


Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

.

Profil obce

Župa  -  Zemplínska
Okres - Vranov nad Topľou
Prvá písomná správa - rok 1323
Hrad z roku 1270
Počet obyvateľov:  1312
Nadmorská výška: 160m
Rozloha: 1024 Ha  
Insignie obce:
erb, vlajka, pečať

Štatistické údaje obce Sedliská k
31.12.2013:   1374
z toho

mužov   -    706
žien      -   
668
Narodilo sa    -     
18 detí
zomrelo          -     
17
Prisťahovalo sa     -     
23
Odsťahovalo sa      -    
17
Kalendár udalosti a kultúrnych podujatí
Liturgické oznamy

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách

Nedeľa 20.4

10.30 hod.

celý týždeň

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv.Kríža v Podčičve

Nedeľa 20.4

09.15 hod.

celý týždeň

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách

Nedeľa 20.4

11.00 hod.

celý týždeň

 
Kuriozity obce
 • 1.televízor v obci vlastnil v roku 1956 Juraj Rusin

 • 1.auto vlastnil Michal Murín

 • 1.motorku mal gréckokatolícky kňaz Kubek

 • 1.vodičsky preukaz mal v roku 1938 Michal Gajdzik

 • 1.mláťačku vlastnili v roku 1918 Židia Blum a Pernštajn

 • 1.traktor vlastnil v roku 1935 Izidor Blum

 • 1.rádio bolo v obecnej knižnici v roku 1939

 • 1.Róm v obci bol pastier dobytka v 17.stor. - Kimi Goroľ

 • 1.maratónec zo Sedlísk bol p.Bartolomej Murín

 • 1.trojčatá sa narodili v roku 1988 manželom Murínovým (Simona,Ján,Tomáš)

Správy z domova
Počasie pre obec Sedliská
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky