MS-Kultúrne podujatia - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MS-Kultúrne podujatia

Inštitúcie > Škola
Kultúrne podujatia v materskej škole
  • Kultúrne programy

      Deti materskej školy sa zúčastňujú osláv v obci, kde sa prezentujú svojím kultúrnym programom napr.:   Úcta k starším, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň matiek

  • Z rozprávky do rozprávky

Deň rozprávky, príjemnej pohody, spoločných hier prežili deti so starými rodičmi pri spoločnej akcii, ktorú sme venovali starým rodičom.

  • Spoznaj svoje okolie

   V spolupráci s rodičmi organizujeme turistický pochod na hrad Čičva, kde sa deti zoznamujú s históriou hradu a blízkeho okolia. Ďalšou akciou je súťaž v kreslení a maľovaní pod názvom "Moja dedina, môj domov".
  

  • Posedenie pri stromčeku

    Za účasti rodičov, hostí (ZŠ, OcÚ Sedliská, sponzori) prežijeme a spríjemníme si dni pred Vianocami. Deti vystúpia s kultúrnym programom, rodičia pripravia chutnú kapustnicu a makové koláče. Najväčším prekvapením pre deti sú darčeky, ktoré nájdu pod stromčekom.

  • Karneval

Každoročne pripravujeme pre deti rozprávkový karneval. Na príprave karnevalu sa podieľajú všetci zamestnanci materskej školy. Podmienkou karnevalu je dobrá nálada a karnevalová maska. Všetky masky sú ocenené a deti prežijú deň v rozprávke.

  • 1. jún  - MDD

V spolupráci so ZŠ a TJ Sedliská  pripravujeme športové dopoludnie na futbalovom ihrisku. Deti  MŠ súťažia v rôznych disciplínach ako hod loptičkou na cieľ, preteky v behu, nosenie loptičky na lyžičkách a ďalšie.
Na tomto podujatí je prezentovaná požiarna technika, práca polície - psovodi .


  • Školský výlet

Školský rok zakončíme spoločným výletom, na ktorý deti dlho spomínajú.
V školskom roku 2007/2008 sme navštívili ZOO Stropkov a Bardejovské kúpele.

  • Kronika

Na materskej škole  sa od roku 1986 vedie školská kronika, do ktorej zaznamenávame dôležité podujatia, akcie a návštevy. Veľmi dôležitou  návštevou boli pedagógovia z Répašskej Huty z Maďarska, s ktorými sme si vymenili skúsenosti v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi.

Kontakt

Materská škola
Sedliská 95
tel.:057/44 76 203

Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky