Novoročný príhovor 2014 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Novoročný príhovor 2014

Obec

Vážení spoluobčania,

srdečne Vás na začiatku Nového roka 2014 pozdravujem v mene svojom ako aj v mene obecného zastupiteľstva a obecného úradu.
Zase sme o rok múdrejší a skúsenejší. Máme za sebou  voľby do VÚC a treba dúfať, že zvolení poslanci budú bojovať za náš okres.
Bol to aj rok keď sme si oddýchli od kamiónovej dopravy a výluka potrvá asi do konca roka 2014.
Tak ako  rok 2012 aj rok 2013 bol skúpy na eurofondy. Naviac samospráva musela prijať racionalizačné opatrenia v oblasti výdavkov v zmysle memoranda  ZMOS a vlády SR.
 I napriek tejto skutočnosti sme pripravili a zrealizovali ďalšie projekty na zlepšenie života v našej obci.
Na futbalovom ihrisku sme zrekonštruovali oplotenie zo strany hlavnej cesty a to z dotácie VÚC Prešov a z vlastných prostriedkov. Na začiatku roka sme rozhodli o rekonštrukcií budovy ZŠ
a o jej prestavbe na bytovú jednotku. Stavba je už ukončená a skolaudovaná. K dispozícii tak
bude 10 bytov bežného štandardu. Začiatkom januára sa pristúpi k uzatváraniu nájomných zmlúv.
Z vlastných prostriedkov sme zakúpili budovu SPEZETU s cieľom prebudovať ju pre verejno prospešné účely. V súvislosti s výstavbou bytovky sme  boli nútení vstúpiť do územného plánu a bol vypracovaný dodatok č.1. V závere roka prebehla rekonštrukcia cesty I/15. V rámci tejto akcie sme zrekonštruovali parkovisko pri obecnom úrade, zastávky v Podčičve a opravili sa cestné vpuste.
Rekonštrukcia bude pokračovať v roku 2014 opravou premostenia pri futbalovom ihrisku.  
Odberom asfaltovej drte sme prekryli miestnu komunikáciu pri Ing. Polákovi Jánovi.
Na miestnom cintoríne v Sedliskách sa opravilo oplotenie a položil sa nový koberec na parkovisku pri grécko katolíckej fare.
Za to čo sme dosiahli a urobili sa chcem poďakovať organizáciám a inštitúciám  v obci.
Chcem sa poďakovať za korektnú spoluprácu s farským úradom rímsko katolíckej a grécko katolíckej cirkvi, našim dôchodcom a Jednote dôchodcov v obci, ale aj naši dobrovoľným hasičom. Tradične patri pochvala našim športovcom a futbalovému klubu a samozrejme našim dorastencom za vzornú reprezentáciu obce.
V demografickej oblasti sa v roku 2013 v obci narodilo 17 detí. Zomrelo nám 17 občanov.
Odhlásilo sa 17 a prihlásilo sa 23 občanov.
Čo nás čaká v roku 2014. Chceme pokračovať vo výstavbe kanalizácie a ukončiť komunitné centrum. Dokončiť chceme opravu oplotenia na futbalovom ihrisku a v pláne je oprava miestnej komunikácie. Pokračovať budeme na čistení hradného kopca. V lome v Podčičve chceme osadiť sochu sv. Cyrila a Metóda.
V závere sa chcem poďakovať OZ, pracovníkom obecného úradu a všetkým našim občanom, podnikateľom na území našej obce, pracovníkom na aktivačných prácach, spoločenským organizáciám, ZŠ s MŠ a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do spoločenského života v našej obci.
Vážení spoluobčania želám Vám z úprimného srdca, aby nastávajúci rok 2014 bol pre nás všetkých
naplnený hojnosťou Božích milosti, pevným zdravím a hrejivým pocitom zo vzájomnej pomoci.


Ing. Jozef Dobrocký

starosta obce Sedliská


Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky