Zmluva 2022 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Zmluva 2022

Samospráva obce > Zverejňovanie > Zmluvy

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

 • Dodatok č.1 k Zmluve č.E3921 08U01
 • Zmluva o združenej dodávke plynu
 • Dohoda č.22/40/012/27
 • Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2019-56/37 - kompostáreň
 • Dohoda č.22/40/010/61
 • Prima Banka - zmluva o grantovom účte
 • Dodatok č.3 - 1.východoslovenská OZV
 • Dodatok 12023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FURA
 • Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu
 • Dodatok č.1 k umluva č.POD 662022
 • Zmluva č.POD 66/2022 SAŽP
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
 • Zmluva č.E3921 08U01 EF
 • Zmluva o spolupráci 499/2022
 • Zmluva o poskytnutí podpory - SAZP
 • Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.122021 a dodatku č.1 zo dňa 16.9.2022
 • Zmluva o poskytovaní služieb Tcom, 2
 • Dodatok č.1 k zmluve č.2020MPC
 • Dodatok č.1 k zmluve č.2020 MPC NP MŠ 186
 • Dodatok č.1 o dielo č.12/2021
 • Zmluva č.677/2022/OPR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - ZM SEP-IMRK2-2022-004976
 • Dodatok č.2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 • Nájomná zmluva
 • Príkazná zmluva - Boroš
 • Príkazná zmluva - Mušinský
 • Kúpna zmluva č.01/06/2022
 • Zmluva Activity point
 • Kupná zmluva - pozemok M.Kobulnická
 • Zmluva č.1422 476 DPO SR
 • Zmluva o spolupráci - Eurá z eura
 • Zmluva o darovaní - Bukóza Export-Import
 • Dohoda č.22/40/060/3
 • Kúpna zmluva - pozemok J.Šeba
 • Dohoda č.22/40/054/13
 • Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku - MOPS
 • Dodatok k zmluve č.3 - FÚRA
 • Zámenná zmluva Bratko
 • Zmluva č. 9_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 8_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 7_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 6_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 5_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 4_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 3_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 2_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva č. 1_2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sedliská
 • Zmluva o dielo č.12/2021 - Kanalizácia a ČOV (13/1/2022)
  Návrat na obsah