Základná škola - 2013 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Základná škola - 2013

Inštitúcie > Škola
Aktuality zo školských lavíc
 • 8.február 2013 - Karneval (foto)


 • 11.marec  2012 - Hviezdoslavov Kubín

V našej základnej škole sme dňa 11. apríla 2012 uskutočnili školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši malí recitátori poézie a prózy podali dobré výkony, za ktoré im všetkým patrí poďakovanie, no predovšetkým  obrovská pochvala!
Vyhodnotenie súťaže:
Poézia: 1. miesto: neudelené, 2. miesto: Saška Sabolová, Slávka Porvažníková, 3. miesto: Mimka Hoľková
Próza: 1. miesto: neudelené, 2. miesto: neudelené, 3. miesto: Samko Babjačok
Umiestneným recitátorom gratulujeme a tešíme sa znova o rok!
(fotogaléria)


 • 21.február 2012 - SNEHOHRANIE - Pekné zimné počasie týchto dní sme využili na uskutočnenie zábavného dopoludnia na snehu a ľadu pod názvom Snehohranie. Deti sa s radosťou zapojili do rôznych športových súťaží, vytvárali stavby zo snehu, hrali hokej, korčuľovali a poniektoré si vytvorili na šk. dvore malý kopček, na ktorom sa spúšťali na klzákoch. Fantastická nálada, smiech, tanečná hudba sa podieľali na super atmosfére počas celého podujatia. Víťazmi tejto vydarenej akcie oli všetci zúčastnení, ocenení boli diplomami a sladkou odmenou. (fotogaléria) • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011


 • Netradičná noc v ZŠ s MŠ v Sedliskách. Dve desiatky detí s rodičmi a učiteľmi strávili dňa 27.10.2011 netradičnú noc v škole. Viac v prílohe Mgr. Eva Smoláková


 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010  


 • Školský vzdelávací program  2010


 • Úspech našich recitátoriek

Dňa 9.apríla 2010 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína vo Vranove nad Topľou. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola Bibiána Baková a Alena Dzamová (žiačky 3.ročníka). Spomedzi veľkej konkurencie (32 súťažiacich) naše recitátorky svojimi kvalitnými prednesmi zaujali porotu i publikum a zaslúžene získali tieto umiestnenia:
Bibiána Baková – 1.miesto v próze
Alena Dzamová – 2.miesto v poézii.
Gratulujeme!
Žiačka Bibiána Baková postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 23. apríla 2010 v Starej Ľubovni.
Veľké poďakovanie patrí aj PaedDr. Adriane Harmanovej za kvalitnú prípravu oboch ocenených recitátoriek.


 • Hviezdoslavov Kubín

Keďže v našej základnej škole býva každoročným zvykom uskutočniť súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ani tento rok nemohol byť výnimkou.
Dňa 30. marca 2010 nás teda opäť peknými prednesmi potešili naši šikovní recitátori. Za  umelecký zážitok im patrí srdečná vďaka!
Výsledky súťaže:
Poézia:
1.miesto – Alena Dzamová – 3.ročník
2.miesto – Martin Belej – 3.ročník
3.miesto – Júlia Murínová – 4.ročník

Próza:
1.miesto – Bibiána Baková – 3.ročník
2.miesto – Natália Čalfová – 3.ročník
3.miesto – Matej Čikot – 4.ročník

Víťazkám a všetkým oceneným srdečne gratulujeme! Vďaka patrí aj pedagógom, ktorí sa vo veľkej miere podieľajú na rozvíjaní mladých recitátorských talentov.


 • MLADÍ  VÝTVARNÍCI

    Tvorivosť detí a ich fantázia určite nepoznajú žiadne hranice. Aj žiaci našej školy radi kreslia, maľujú, tvoria. Svedčia o tom veľmi pekné práce v tohtoročnej školskej výtvarnej súťaži. Výtvarné dielka nám priniesli veľkú radosť a zároveň ťažké rozhodovanie pre porotu.
   Oceneným výtvarníkom srdečne blahoželáme a triednym učiteľkám ďakujeme, že rozvíjajú ich talenty.
Vyhodnotenie súťaže:
1. kategória ( 1. a 2. ročník) "Moje obľúbené zvieratko"
1. miesto:   Olívia Šatníková  1. roč.
2. miesto:   Kristián Maďarik  1. roč.
                  Michaela Polláková  2. roč.
                  Terézia Turcovská  1. roč.
3. miesto:   Miriam Hoľková  1. roč.
                  Diana Kundravá  1. roč.
                  Alexandra Sabolová  1. roč.

2. kategória  ( 3. a 4. ročník )  " ZOO"
1. miesto:   Peter Balint  3. roč.
                   Martin Belej  3. roč.
                   Alena  Dzamová  3. roč.
2. miesto:   Tímea Čorbová  3. roč.
                   Martin Gajdzik  3. roč.
3. miesto:   Klára Balintová  4. roč.
                   Dominik Pollák  4. roč.

(prehliadka prác - stiahni prezentáciu v PowerPoint-e)


12.2.2010 - KARNEVAL

     Život tohtoročných fašiangov sa v základnej  škole niesol v znamení fašiangového karnevalu. Vyzdobené trieda, kde sa karneval konal, prichystané masky a nedočkavé deti -    to bol piatok, 12. február 2010. Akoby šibnutím čarovného prútika sa naše deti zmenili         na rozprávkové bytosti a zvieratká, no boli tu aj mesiac s poľovníkom, pirát a indián  a mnohé ďalšie... Námahu rodičov pri chystaní masiek určite vynahradila radosť v detských očiach. Okrem promenády v maskách sme si spolu zatancovali a v súťažiach precvičili svoju šikovnosť. Na záver karnevalu sme ocenili masky peknými cenami. Srdečne ďakujeme všetkým rodičom za to, že svojim deťom pripravili veľmi pekné a zaujímavé masky. Po skončení karnevalu si určite veľa detí povedalo: "Už aby bol ďalší!" Tak sa teda tešíme!
Vyhodnotenie:

 • 1. miesto: Slečna v aute - Martin Belej ( 3. roč.)

 • 2. miesto: Kohútik - Natália Čalfová ( 3. roč.)

 • 3. miesto: Strom s hniezdom - Marek Zeleňák ( 3. roč.)


Dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte, pozrite sa aj vy...


7.september 2009

Naše deti začínajú školský rok 2009 -2010 v nových priestoroch čiastočne zrekonštruovanej budove Základnej školy s Materskou školou. Dňa  7. 9. 2009  sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorou a zároveň aj prvý vstup naších detí do školských lavíc. Pásku slávnostne prestrihol starosta obce Sedliská Ing. Jozef Dobrocký. Zakladnú školu s Materskou školou posvätili naši duchovný otcovia rimskokatolícky farár ThLic Štefan Albičuk a gréckokatolícky farár Mgr. Marek Belej.

fotogaléria


30. jún 2009

Čas vysvedčení a lúčenia so školou a spolužiakmi. Prajeme všetkým nádherné prázdniny, plné zážitkov a oddychu. Načerpajte veľa síl do nového školského roka! Tešíme sa na vás v septembri.

29. jún 2009
Rozlúčka so štvrtákmi dopadla výborne. Naši najstarší sa prezentovali pekným programom a ukázali, že sú veľmi šikovní a samostatní a môžu pokračovať ďalej na druhý stupeň ZŠ. Budete nám chýbať,  štvrtáci! Prajeme vám, nech sa vám na nových školách dobre darí!

26. jún 2009
Všetci žiaci sa vybrali na hrad Čičva. Po výstupe na hradný vrch sme hľadali na múroch kamennú hlavu staviteľa hradu, o ktorej sme sa dozvedeli na prednáške pred týždňom. Mali sme veľkú radosť, že sa nám to podarilo. Škoda, že nás prekvapil dážď a museli sme odísť naspäť do školy.

25. jún 2009
Na športovú olympiádu sa najviac tešili tí športovo zdatnejší. Ale o víťazstvo sa pokúšali všetci žiaci. Po štyroch individuálnych disciplínach nasledoval turnaj vo vybíjanej, v ktorom zvíťazili štvrtáci .

(výsledková listina)


19. jún 2009
Na prednášku k nám zavítal pracovník Vlastivedného múzea v Hanušovciach pán Peter Pjenčak. Prezentácie o rastlinstve a živočíchoch i o histórii obce Sedliská boli zaujímavé a poučné. Pán Pjenčak ochotne odpovedal aj na otázky našich žiakov.

18. jún 2009
Školská exkurzia do Jasovskej jaskyne a ZOO v Košiciach sa vydarila. Počasie nám prialo, jedla nám mamky nabalili dosť a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého. Mnohí z nás boli v jaskyni po prvý krát a bol to pre nás ohromný zážitok. V ZOO sme videli množstvo zvierat a vyšantili sa na preliezačkách a hojdačkách. Bol to super deň!

12. jún 2009
Pred obecným úradom sme privítali účastníkov behu World harmony run. Prebehli sme s nimi svet tak, že sme získali pečiatky 6-tich svetadielov. Deti z ŠKD im venovali nádhernú výtvarnú prácu  a deti z folklórneho krúžku sa predstavili krátkym kultúrnym programom.

10. jún 2009
Deti z folklórneho krúžku si pozvali škôlkárov a družinárov a predviedli im, čo sa počas roka naučili. Na záver si spoločne zatancovali detské ľudové hry.

3. jún 2009
Štvrtáci a deti z folklórneho krúžku navštívili dedinské múzeum. Úlohu "babky pamätníčky" výborne stvárnila pani Marta Sabolová, ktorá zaujímavo a vtipne opísala život na dedine v minulosti. Čerpala zo svojich spomienok i spomienok svojich rodičov a jej rozprávanie deti veľmi zaujalo. Dozvedeli sa mnoho zaujímavého o zvykoch, pracovných činnostiach i zábave ľudí na dedine.

1. jún 2009
MDD je jedným z najveselších dní na všetkých školách. Ani tohto roku to nebolo inak. Deň plný zábavy, súťaží a hier deťom pripravili ich pedagógovia. V "MDD" súťaži sa najlepšie darilo týmto žiakom:
1. ročník :  Veronika Ferková, Dominik Michalov, Michaela Polláková
2. ročník :  Patrik Bobaľa, Martin Belej, Alex Goroľ
3. ročník :  Erika Ferková, Daniel Fecenko, Klára Bálintová
4. ročník :  Marek Belej, Roman Kováč, Dominik Liber

29. máj 2009
Súťažné družstvo hasičov, vytvorené zo žiakov štvrtého ročníka, úspešne reprezentovalo školu na okresnej súťaži  Plameň. Ich tretie miesto nás veľmi potešilo. Pod vedením pána školníka Grajcara mesiac poctivo trénovali a výborne zvládli požiarny útok i štafetu. Blahoželáme!

30.4. 2009 -  Stavanie mája
Detský folklórny súbor sa opäť zúčastnil tejto milej akcie. Predstavil sa pásmom piesní, programom Vláčik a Lúčnymi hrami, ktoré sa stali víťaznou choreografiou na nedávnej okresnej prehliadke detského folklóru. Počasie nám prialo, dievčence máj nádherne vyzdobili a mládenci ho šikovne postavili.
fotogaléria

2.5. 2009 - Krajská súťažná prehliadka detského folklóru v Raslaviciach
Malým folkloristom z DFS pri našej ZŠ patrí veľká pochvala. Podali výborný výkon, tancovali s radosťou a svojím vystúpením úspešne reprezentovali okres Vranov nad Topľou. Umiestnili sa v striebornom pásme, k čomu im srdečne gratulujeme. Naše poďakovanie patrí aj Mgr. Matejovi Sabolovi, ktorý sa postaral o hudobný sprievod na okresnej i krajskej prehliadke.
fotogaléria

17. 4. 2009
- SLÁVIK SLOVENSKA
Dnes sa škola rozozvučala tónmi ľudových piesní. V dvoch kategóriách súťažilo 11 spevákov. Spievali po dve ľudové piesne, jednu so sprievodom hudobného nástroja a druhú  bez sprievodu. Prekonali trému a spievali ako naozajstní slávici. Preto sa  porota rozhodla udeliť až 9 cien.

I. kategória
1. Samuel Šeba
2. Alena Dzamová
3. Bibiána Baková a Matej Čikot

(fotogaléria)

II. kategória
1. Michaela Neupauerová a Dominika Dudová
2. Jana Babjačková a Tomáš Čalfa
3. Tatiana Kolečavová

(fotogaléria)

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Ani v tomto školskom roku nemohla chýbať výtvarná súťaž. Naši malí umelci sa s chuťou pustili do práce a svoje výtvarné dielka vylepšovali a dokončievali počas dvoch týždňov. Výsledok stál zato. Všetky práce boli veľmi pekné a porota to mala naozaj ťažké. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
1. kategória ( 1. a 2. ročník ) - téma :  Motýlie kráľovstvo
2. kategória ( 3. a 4. ročník ) - téma :  Hrady a zámky


Výsledky :
1. kategória :  1. miesto - Martin Belej 2. r., Timea Čorbová 2. r., Alena Dzamová 2. r.
                      2. miesto - Simona Balintová 1. r., Michaela Polláková 1. r.


2. kategória : 1. miesto - Daniel Pollák 4. r.,
                     2. miesto - Júlia Murínová 3. r., Sofia Polaščíková 3. r.
                     3. miesto - Klára Balintová 3.r., Jozef Ivan 3. r.

( fotogaléria)

22. apríl - SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo
Na okresnom kole súťaže našu školu reprezentovala štvrtáčka Michaela Neupauerová. V konkurencii žiakov 4., 5 a 6. ročníka milo prekvapilo jej umiestnenie na 2. mieste. Svojim spevom zaujala aj detských divákov a získala vo svojej kategórii Cenu diváka. Miške blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

4.4.2009 Detský veniec krásy    
V sobotu 4. apríla 2009 sa uskutočnila v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov z nášho okresu. Organizátori tohto podujatia, ktorými boli Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou sa postarali o jej hladký priebeh a spokojnosť všetkých zúčastnených súborov. A nebolo ich málo. Zúčastnilo sa ich päť. DFS pri ZŠ Sedliská, DFS Obličok pri ZŠ Hanušovce (2 tance)
DFS Bystranček pri ZŠ Bystré (2 tance), DFS Ondavka pri Obecnom úrade Hencovce (2 tance), DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou (2 tance)
 O tom, ktoré detské folklórne súbory postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať začiatkom mája v Raslaviciach, rozhodla odborná porota v zložení: Mgr. art. Pavel Bútor z Bratislavy, Milan Hvižďák a Mgr. art. Peter Cicák z Michaloviec.
Postupujúcimi sa stali dva kolektívy: DFS pri ZŠ Sedliská, ktorý získal Cenu za spracovanie detských tanečných hier a DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou držiteľ Ceny za úspešné spracovanie témy "Na śľivočki".
Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty súťažná prehliadka splnila svoj účel. Bola na vysokej interpretačnej a umeleckej úrovni.
                                            
31.3.2009 - Hviezdoslavov Kubín
Dňa 31. 3. 2009 sa v našej ZŠ uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese v dvoch kategóriách, a to poézia a próza. Všetci recitátori nám peknými prednesmi spríjemnili deň, za čo im všetkým ďakujeme. Víťazky v jednotlivých kategóriách  budú reprezentovať našu ZŠ dňa 28. 4. 2009 i na okresnom kole HK vo Vranove nad Topľou.
Blahoželáme a zároveň im držíme prsty.

Výsledky súťaže:
Poézia:
1. Bibiána Baková 2. roč.
2. Tatiana Kolečavová 4. roč.
Jana Babjačková  4. roč.
3. Martin Belej 2. roč.


Próza:
1. Michaela Neupauerová 4. roč.
2. Alena Dzamová 2. roč.
Dominika Dudová 4. roč.
3.   Matej Čikot 3. roč.

8.1.2009 - Talenty 2009
V obci Dlhé Klčovo sa konala okresná súťaž spevákov ľudových a populárnych piesní TALENTY 2009. Naša žiačka Michaela Neupauerová získala 1. miesto v kategórii - ľudový spev do 10 rokov. Miška, sme na teba pyšní a srdečne gratulujeme!

9.2.2009 - Zápis do 1.ročníka
Privítali sme na zápise v škole budúcich prváčikov. Na začiatku boli trochu vystrašení , ale po krátkom programe štvrtákov a prechádzke po škole odchádzali domov usmiati. Tak sa na vás tešíme v septembri!
fotogaléria zo zápisu

4.3.2009 - Biblická olympiáda
V protopresbyterskom kole Biblickej olympiády našu školu reprezentovali 2 družstvá. Darilo sa im výborne:
Martin Belej, Alexej Murín a Marek Zeleňak získali 3.miesto
Klára Balintová, Marek Belej a Dominik Liber získali 1.miesto
Srdečne im blahoželám. Prajeme veľa zdaru na krajskej súťaži družstvu, ktoré skončilo na prvom mieste.3.12.2008 - Výlet v "Košicoch"
Ráno sme sa všetci stretli v škole. Netrpezlivo sme čakali na autobus, ktorý nás mal odviezť do Košíc. Cestou sme spievali. Z okna sme videli pamätník padlým vojakom, tanky a delá. V Košiciach sme sa išli pozrieť do Dómu svätej Alžbety. Na námestí sme videli zvon z Urbanovej veže. Hrajúca fontána nanešťastie nestriekala. Obdivovali sme zaujímavé historické budovy. O 11- tej hodine sme mali divadelné predstavenie Maťko a Kubko. Bolo krásne a vtipné. Domov sme sa šťastne vrátili o 14.00 h. Privítal nás dážď. Mali sme šťastie, že v Košiciach sme mali dobré počasie.
žiaci 4. ročníka

7.12.2008 -  Mikuláš

Mikuláš bol k nám aj tento rok veľmi štedrý. Darčeky sme si našli doma, v škole, ale prevzali sme si ich aj z rúk Mikuláša a anjela v kultúrnom dome. Čert sa nás síce snažil vystrašiť, no nepodarilo sa mu to. Za štedré dary sme sa poďakovali kultúrnym programom plným básní, piesní, vinšov i tancov.

15.12.2008 - Pytagoriáda
Dnes sme dali zabrať našim mozgovým bunkám. Tretiaci a štvrtáci si svoje matematické schopnosti overili v Pytagoriáde. Usilovná príprava na túto súťaž priniesla svoje ovocie. A tak sa úspešnými riešiteľmi stali :

I.   kategória
1.  Matej Čikot

II.  kategória
1.  Marek Belej, Martin Vaľak
2.  Dominika  Dudová
3.  Daniel Pollák
4.  Jana Babjačková, Tatiana Kolečavová


18.12.2008 - Vianočná besiedka
A je tu posledný školský deň v tomto kalendárnom roku. Samozrejme, že na učenie ani nepomyslíme. Štvrtáci sa ujali úlohy vinšovníkov a svoje vinše a koledy predniesli na obecnom úrade i v materskej škole. O 10.00 h nielen vinše a koledy ,ale aj vianočné scénky a rozprávky, v podaní všetkých žiakov školy, zazneli na vianočnej besiedke. A potom huráááá na prázdniny.   

29.1. 2009 - Polročné vysvedčenie
Bol to deň  polročného vysvedčenia. Väčšina z nás s ním bola spokojná. Niektorí si dali sľub, že to koncoročné bude určite lepšie. Nasledoval karneval. Veselá zábava v nádherných maskách trvala až do obeda. Príjemne unavení sme sa rozišli na polročné prázdniny.


Základná škola s materskou školou Sedliská
094 09 Sedliská 92
tel.: +421574476117

e-mail: riaditel@zssedliska.edu.sk
Zverejnené dokumenty


Návrat na obsah