2010 - Komunálne voľby - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2010 - Komunálne voľby

Fotogaléria > 2010

Parlamentné voľby v Sedliskách-v číslach 12.jún 2010.

Koľko hlasov dostali jednotlivé politické strany:

č .1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                   7 hlasov/ 1,4 %
č. 2 Únia - Strna pre Slovensko                                           1 hlas/ 0.2 %
č .3 Strana Rómskej koalície - SRK                                   2 hlasy/ 0,4 %
č. 4 Paliho Kapurková, veselá politická strana                       1 hlas/ 0,2 %                     
č. 5 Sloboda a Solidarita                                                  19 hlasy/ 3,8 %
č. 6 Strana demokratickej ľavice                                       10 hlasy/ 1,9 %
č. 7 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalício Pártja        0 hlasov/ 0 %
č. 8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovenko        31 hlasov/ 6,1 %  
č. 9 Komunistická strana Slovenska                                    1 hlas/ 0,2 %
č.10 Slovenská národná strana                                         19 hlasov/ 3,8 %
č.11 NOVÁ DEMOKRACIA                                                0 hlasov/ 0 %
č.12 Združenie robotníkov Slovenska                                   1 hlas/ 0,2 %
č.13 Kresťanskodemokratické hnutie                              161 hlasov/ 31,9 %
č.14 Ľudová strana Naše Slovensko                                    4 hlasy/ 0,8 %
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia
      - Demokratická strana                                               39 hlasy/ 7,7 %
č.16 AZEN - Aliancia za Európu národov                              2 hlasy/ 0,4 %
č.17 SMER - sociálna demokracia                                   203 hlasy/ 40,2 %
č.18 MOST - HÍD                                                             18 hlasov/ 0,8 %

Počet zapisaných  voličov vo volebnom zozname: 969
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb:  509 t.j. 52,5 % účasť
Počet platných hlasovacích lístkov:  505 - 4 neplatné

Ako prvý odvolil  Michal Šeba s manželkov a
najstarším voličom v obci bola 96 - ročná Anna Hajdukova.

Starosta obce ďakuje predsedovi, členom a zapisovateľke okrskovej volebnej komisie
za bezproblémové zvládnutie volieb a občanom za aktívnu účasť na voľbách.

Návrat na obsah