25.rokov Grec.kat. chrámu - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

25.rokov Grec.kat. chrámu

Fotogaléria > 2017
Vďační Pánu, Bohu, za Ježiša Krista, nášho Spasiteľa sme oslávili 29. augusta 2017 výročie od postavenia terajšieho gréckokatolíckeho chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky v Sedliskách. Náš arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ nás povzbudil svojou homíliou k horlivosti vo viere. Na záver nás vyzval zaspievať nebohému otcovi Júliusovi Matimu Večnú pamiatku, nakoľko on pred 25 rokmi inicioval a staval spolu s veriacimi tento chrám. Do kroniky nám náš vladyka okrem iného napísal: "Zo srdca všetkým veriacim žehná, aby boli tak horliví aj pri výzdobe Božích príbytkov vo svojich srdciach a dušiach."
Návrat na obsah