Objednávky - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Objednávky

Samospráva obce > Zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Objednávky za rok 2023


objednávka č.34
objednávka č.33
objednávka č.32
objednávka č.31
objednávka č.30

objednávka č.29

objednávka č.28
objednávka č.
objednávka č.

objednávka č.

objednávka č.24

objednávka č.23

objednávka č.22
objednávka č.21
objednávka č.20
objednávka č.19/4
objednávka č.19/3
objednávka č.19/2
objednávka č.19/1
objednávka č.18
objednávka č.17
objednávka č.16
objednávka č.15
objednávka č.14
objednávka č.13
objednávka č.12
objednávka č.11
objednávka č.10

objednávka č.9

objednávka č.8

objednávka č.7

objednávka č.6

objednávka č.5
objednávka č.4
objednávka č.3
objednávka - Dvomi s.r.o (zv.12/1/2023)
objednávka č.2
objednávka č.1/1
objednávka č.1
Návrat na obsah