2022 - 30. rokov farnosti - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - 30. rokov farnosti

Fotogaléria > 2022
30. rokov farnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa
4. decembra 2022 sa pri príležitosti 30. výročia RK farnosti Sedliská uskutočnila slávnostná sv. omša, za účasti pôsobiacich kňazov od roku 1992. Keď v roku 1990 bol pre košickú diecézu za biskupa vysvätený kardinálom Jozefom Tomkom, mons. Alojz Tkáč, tak svitla pre nás nádej, že by sme mohli mať aj u nás rímsk. kat. farský úrad. Mali sme aj tak trochu šťastia, že za správcu vranovskej fary ako aj okresného dekana prišiel v roku 1990 dôstojný pán František Šandor. Po niekoľkých stretnutiach došlo k záveru, že ak sa nájde vhodný pozemok, dá pán biskup súhlas pre zriadenie farského úradu. V roku 1991 sme odkúpili stavebný pozemok, nachádzajúci sa vedľa kostola a hneď sa začali prípravné práce a terénne úpravy. Dňa 5. apríla 1992 zavítal do našej obce po prvýkrát diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč, aby posvätil základný kameň pre novú farskú budovu, ktorú projekčne navrhol Ing. Arch. Marián Sitarčik. Dekrétom č. 1337/1992 zo dňa 16.6.1992 Mons. Alojz Tkáč ustanovil novú farnosť – Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách.
Na základe týchto skutočnosti sme udeľuli ďakovný list Mons. ThLic. Františkovi Šandorovi, kaplánovi Mgr. Peter Novák, ThLic. Štefana Albičuka, In memoriál – ďakovný list vdp. Vincentovi Burdovi, Mgr. Jozefovi Fuňakovi a Ing.Jozefovi Murínovi - za dlhoročnú angažovanosť vo farnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách.
Moje poďakovanie patrí za 30. rokov činnosti vo farnosti – členom farskej rady, kantorom, lektorom pri čítaní Božieho slova, kostolníkom, upratovačkám kostola, aranžérkam kvetinovej výzdoby, členom ruž. Bratstva, kronikárom, mládežníkom a najmä Vám veriaci, ktorí finančne podporujete všestrannú činnosť duchovného  a investičného rozvoja života našej farnosti. Ďakujem
Našej farnosti prajem ešte veľa dobrých rokov zveľaďovania, duchovného rozvoja pre našich občanov, zanietených duchovných otcov, ktorí oživia u mladých záujem o vieru Nášho Pána Ježiša Krista.
Mgr.Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah