FSk Verbina - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

FSk Verbina

Kultúra > Verbina
Ženská spevácka skupina V E R B I N A

                     Ako vznikla naša spevácka skupina Verbina?
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Sedliskách v roku 2015 reštartovala svoju činnosť, stanovila si aktivity v rámci ZO na príslušný rok, medzi ktorými  založenie  speváckej skupiny nefigurovalo, ale asi na druhom zasadnutí výboru ZO JDS v diskusii  padol návrh našej predsedkyne – a čo keby sme si založili spevácku skupinu? Veď ešte nič také v našej obci nebolo.!, keď pre nič iné aspoň si aktivity našej ZO spríjemníme vlastným programom – spevom. Spev to je radosť !!  Nápad sa zápačil, ženy boli nadšené. No otázky typu , kto bude spievať?, kto ju bude viesť hudobne?,kto bude zháňať a vyberať repertoár?, kto, kto ,kto  a ešte to, vrátili všetko na nultý bod. Prvotné nadšenie rýchlo opadlo, ale  to všetko nás neodradilo, oslovili sme ženy, potencionálne speváčky.
   

Výsledok, jedny sú už staré, iné choré, niektoré už stratili hlas, ale my sme sa nevzdali a nakoniec sa našlo 9 žien ochotných to skúsiť. Takže základ už bol, ale bolo treba nájsť človeka, ktorý sa rozumie a má skúsenosti s ľudovou piesňou a vie hrať na hudobnom nástroji. Keď sa darí, tak sa zadarilo aj nám a mali sme šťastie – našli sme takého a nie jedného, ale hneď dvoch a to Mgr. Sabola Mateja a p. Paľovčíka Jaroslava. Ten prvý je harmonikár , druhý huslista  a obidvaja ako dlhoroční členovia folklórných súborov majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.
    Prvé stretnutie potenciálnej speváckej skupiny sa uskutočnilo koncom marca  2015 na ktorom sme si povedali , čo chceme ,ako chceme, čo preto urobíme,že to nebude jednoduché.S veľkým elánom sme začali nacvičovať. Prvé generalné vystúpenie sme mali v máji na „ Deň matiek „ v Kultúrnom dome v našej obci.,ďalšie vysúpenie na Športových hrách seniorov našej ZO,
na MDD na miestnom futbalovom ihrisku, na  Slávnosti remesiel, vo Vranove v areáli kostola sv. Františka na Lúčnej na akcii „Farské dni! v septembri v Nižnom Hrabovci na prehliadke ľudových piesní „Śpivanočky mojo“ v októbri  na akcii „Mesiac úcty k starším . Všetky tie vystúpenia boli také nezáväzné, radostné ba priam živelné.
    Až v mesiaci novembri sme si povedali, že to hádam pôjde, že ideme do toho.Určili sme si nejaké pravidla,podľa ktorých by sme mohli fungovať,tiež jeden deň v týždni, kedy sa budeme pravidelne stretávať, miesto nácviku  - Kultúrny dom – umelecký vedúci skupiny
bol zvolený Mgr. Sabol Matej, jeho zástupca p. Paľovčík Jaroslav, vedúca sp. skupiny pani Raková Jaroslava a hospodár pani Kollárová Helena.
     Členky speváckej skupiny sú: Vožná Mária, Kentošová Mária, Baníková Magda, Raková Jaroslava, Kollárová Helena, Paľková Marta, Konkoľová Oľga
, Murínová Oľga Hajduková Anna.

V
šetko sme už mali akurát to najhlavnejšie nám ešte chýbalo a to názov skupiny – návrhov bolo strašne veľa až sa ujal názov, ktorý bol schválený všetkými členmi skupiny a tak je „tu“ V E R B I N A – spevácka skupina zo Sedlísk.


 


ETHNOFEST - Lysá hora 2017
Návrat na obsah