2015_DHZ schôdza - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2015_DHZ schôdza

Fotogaléria > 2015


Dobrovoľný hasičský zbor Sedliská
Správa výboru o činností za rok 2014


Vážený pán starosta, vážený delegát, hostia a dobrovoľní hasiči , dovoľte aby som vás všetkých privítal na výročnej členskej schôdzi.
Hneď na začiatku pozitívny úvod tejto správy je, že sme nezaznamenali v našej obci požiar. Pochváliť treba našich občanov, ktorí nepodceňujú hrozbu požiaru resp. základné zásady ochrany pred požiarmi, ktoré môžu spôsobiť najmä vykurovacie telesá.
Preventívne prehliadky v roku 2014 sme nevykonávali , tento úkon nás čaká tento rok. Aj keď v našej obci sme v minulom roku nezaznamenali požiar, na preventívnu prehliadku sa musíme lepšie pripraviť, z týchto dôvodov.
Obyvatelia rodinných domov, čo ráz viac utesňujú nie len obývacie priestory napr. výmena plastových okien či dverí či ale aj priestory kotolne. Neuvedomujú si, že utesňovanie kotolní samotný požiar nezapríčiní, ale nedostatok vzduchu v priestore kotolne môže mať fatálne následky. Na otázku prečo máte uzavreté prieduchy pre vzduch reagujú „veď tu máme otvorené dvere do obývacích priestorov a tu je vzduchu dosť“ Práve toto môže byť veľmi nebezpečné, pretože oxid uhoľnatý je jedovatý plyn ,ktorý sa oveľa rýchlejšie viaže do pľúc než kyslík. Už veľmi mále percento stačí na to, aby sa človek otrávil. Povolená prípustná koncentrácia je do 0,003% oxidu uhoľnatého Preto si myslím, že preventivári by mali byť vybavený týmto prístrojom, ktorým sa dá určiť prítomnosť jedovatého plynu.

  • Komíny

Až 70% požiarov v domových priestoroch je zapríčinené komínom. Z tohto dôvodu pripravuje ministerstvo vnútra zákon o povinnej kontrole komína odborníkom kominárom resp. revíznym technikom. Do teraz povolená kontrola občanom vzhľadom k veľkej požiarovosti ( od komína) sa považuje za neodborné či nedostatočné.
Pripomeňme si niektoré údaje , ktorý komín, v akých intervaloch sa čistí.
Pre plynové spaľovanie (plynové kotly)
a / každých 6 mesiacov je potrebné mať vyčistený komín, ktorý je bez vložky
b / každých 12 mesiacov je potrebné mať vyčistené, keď je komín s vložkou (myslí sa tým hliníková rúra v komíne)
c / každé 4 mesiace čistiť komíny na tuhé palivá
Vypaľovanie komína sa robí len výnimočné a môže ho robiť len odborník (kominár , revízny technik) za účasti asistencie protipožiarneho dozoru.
Vypaľovanie sa vždy ohlási na Obecný úrad.
Zákon o čistení a následnej kontrole odborníkom ešte nie je schválený.
Ak bude prijatý zákon stále platí , že komín na tuhé palivo si čistíme sami alebo môžeme o to požiadať odborníka - kominára.
No taxa za spôsobilú kontrolu bude vyššia.
Zmienim sa ešte o vykurovaní kondenzačnými kotlami. Komíny pri týchto kotloch sa kontrolovať zrejme nebudú, pretože vyúsťujúci dymovod resp. parovod vykazuje maximálnu teplotu 60 stupňov Celzia. Pary kondenzujú v komíne , kde stekajú do priestoru kotolne, a sú odvedené do kanalizácie. Takéto kúrenie musí mať, ale platnú počiatočnú revíziu , ktorú pri kontrole na požiadanie treba dokladovať.

  • Činnosť organizácie.

Za slabú stránku našej činnosti považujem:
1.Previerkový výcvik hasičov - nedostatočný.
2. Previerka pripravenosti, ktorej sme v minulom roku nezúčastnili.
3. Absencia členských schôdzí.
Mám za to, ak si nedáme do plánu úloh členskú schôdzu , alebo ak sa počas roka na nej nezídeme , tak nemožno očakávať , že si naplánujeme nejaký výcvik či nejakú činnosť. Podľa môjho názoru v minulosti sa takéto schôdze konali a preto bolo aj viac činností v organizácií. Aj keď nemáme špičkovú techniku, ktorá by spínala náročné podmienky súťaže, nie dôvod na to, aby sme techniku nepreverili 2 – krát či trikrát ročne. Ďalej o tejto problematike v diskusii.

  • Mladí hasiči - žiaci

Aj v minulom roku sa Základná škola v Sedliskách zapojila do mládežníckej súťaže Hry plameň . Obsadili sme pekné 2 miesto za čo patrí poďakovanie Michalovi Grajcarovi , ktorý vedie na našej škole hasičský krúžok - Mladý hasič .
Dňa 11.decembra 2014 v Prešove v divadle Jonáša Záborského dostala Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 .( V diskusii)
Dňa 29. 7.2014 sa náš dlhoročný predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Sedliskách starší inšpektor pán Pavol Sabol dožil významného životného jubilea 70 rokov života. Pri tejto príležitostí pán starosta Ing. Dobrocký , predseda Juraj Husár , tajomníčka Mgr.Mária Grajcarová a veliteľ hasičského zboru Michal Grajcar , ho za zvuku sirény a vlajkovým sprievodom prekvapili v tunajšej reštaurácii v Podčičve , kde oslavoval so svojimi najbližšími. Pred pozvanými hosťami sa pán starosta poďakoval za jeho dlhoročnú obetavú prácu pre hasičský zbor a odovzdal mu ďakovný list obce a darček. Mgr. Grajcarová mu poďakovala za jeho rady, nápady a činnosť pre našu organizáciu v mene všetkých hasičov našej obce . Popriala mu veľa zdravia, šťastia , životného optimizmu v rodinnom živote a taktiež medzi sedliščanskými dobrovoľnými hasičmi.


Michal Grajcar
Veliteľ DHZ Sedliská

Návrat na obsah