2021 - Dedina roka - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2021 - Dedina roka

Fotogaléria > 2021
Súťaž „Dedina roka 2021“
 
Na sviatok jedného z najznámejších slovenských mien t.j. 24/6 – Ján, sme v našej obci privítali hodnotiacu komisiu k súťaži „Dedina roka 2021“, do ktorej sa zapojila aj naša obec. Niekoľko týždňov príprav stali za to.
 
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prezentácií našej obce. Osobné poďakovanie patrí:
 
 • Obidvom cirkvám, rímskokatolíckej i gréckokatolíckej, duchovným otcom i veriacim, podieľajúcim sa pri prípravách a prezentácií chrámov.
 • KZ Sedliská – za výbornú prezentáciu „Valalskej chiži“ a činnosti združenia.
 • ZŠ s MŠ Sedliská, za výbornú prácu a super program pri prezentácií školy. Riaditeľke i celému kolektívu za kreatívne nápady a jedinečnú prácu s našimi deťmi. Deťom za trpezlivosť pri nácvikoch a za ich scénické stvárnenie pri programe.
 • Futbalovému klubu za výbornú prezentáciu a kvalitne pripravenú hraciu plochu ihriska.
 • Včelárom Tomčákovím za nápaditú prezentáciu medu a medových výrobkov.
 • Firme Agromix za prehliadku ovocinárskej záhrady a prezentáciu firmy.
 • ZO JDS za vynikajúce „šedliščanské nalešniky“, spevácky výkon, spoluprácu pri prípravách, prezentáciu organizácie a háčkovania (p.Konturová).
 • OZ Profuturo za skvelú prezentáciu a starostlivosť NKP hradu Čičva.
 • SČK a ochotníckym divadelníkom za ich ochotu a herecké nadanie s ukážkou divadelnej hry a prezentácie.
 • Poďakovanie patrí aj bývalým starostom obce p.Marte Sabolovej a p.Ing. Jozefovi Dobrockému za práce v predchádzajúcom období na zveľaďovaní našej obce.
 • Poslancom OZ a pracovníkom obecného úradu za pracovnú podporu počas príprav do súťaže.
 • Všetkým Vám patrí moje poďakovanie za Vašu trpezlivosť a ochotu podieľať sa na zveľaďovaní našej obce. Časová obmedzenosť nám neumožnila ukázať všetko čo naša obec má, čo si vážime a čím sme výnimoční.
                       
Mgr. Matej Sabol
 
Starosta obce Sedliská
Návrat na obsah