2021 - Dedina roka - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2021 - Dedina roka

Fotogaléria > 2021
3.miesto v Národnej súťaží – DEDINA ROKA 2021

Vo februári 2021 sme sa zapojili do Národnej súťaže Dedina roka, ktorá prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni.
1. septembra 2021 počas slávnostného podujatia „Slovenský deň kroja“ pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici bol verejnosti predstavený aj víťaz národnej súťaže „Dedina roka 2021“. Tento 11. ročník súťaže priniesol úspech a radosť aj našej dedine. Vo výbere z 28 dedín, ta naša získala v hlavnej súťaži nádherné 3. miesto. Niekoľko mesačné prípravy kvalitnej prezentácie jednotlivých hodnotiacich oblastí prinieslo vytúžené ovocie. Som nesmierne rád, že naša práca pomáha pri zvyšovaní kvality a atraktivity našej obce a života v nej.
Poďakovanie patrí všetkým Vám milí spoluobčania, ktorí ste našu obec zveľaďovali dlhé roky, bývalým starostom obce p.Marte Sabolovej, Ing. Jozefovi Dobrockému, celému terajšiemu vedeniu obce a poslancom OZ, všetkým spoločenstvám a organizáciám v našej obci, ZŠ s MŠ v Sedliskách, FK Sedliská, JDS Sedliská, KZ Sedliská a FSk Verbina, DHZ v Sedliskách, ZO SČK a ochotníckym divadelníkom v Sedliskách, OZ Profuturo, f.Agromix, Techado, Inko, Strechy Štec, Reštaurácia Čičva a všetkým živnostníkom a podnikateľom, ktorí prispievajú k zviditeľneniu našej obce, včelárom Tomčákovím, zamestnancom obec. úradu v Sedliskách a rímsko a gréckokat. cirkvi pôsobiacej na území obce za výbornú prezentáciu svojej činnosti.
Chcem sa poďakovať aj všetkým podporovateľom a gratulantom nášho úspechu, či už osobne, mailom alebo sms-kou.

Ďakujem. Mgr. Matej Sabol – starosta obce Sedliská
Súťaž „Dedina roka 2021“
 
Na sviatok jedného z najznámejších slovenských mien t.j. 24/6 – Ján, sme v našej obci privítali hodnotiacu komisiu k súťaži „Dedina roka 2021“, do ktorej sa zapojila aj naša obec. Niekoľko týždňov príprav stali za to.
 
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prezentácií našej obce. Osobné poďakovanie patrí:
 
 • Obidvom cirkvám, rímskokatolíckej i gréckokatolíckej, duchovným otcom i veriacim, podieľajúcim sa pri prípravách a prezentácií chrámov.
 • KZ Sedliská – za výbornú prezentáciu „Valalskej chiži“ a činnosti združenia.
 • ZŠ s MŠ Sedliská, za výbornú prácu a super program pri prezentácií školy. Riaditeľke i celému kolektívu za kreatívne nápady a jedinečnú prácu s našimi deťmi. Deťom za trpezlivosť pri nácvikoch a za ich scénické stvárnenie pri programe.
 • Futbalovému klubu za výbornú prezentáciu a kvalitne pripravenú hraciu plochu ihriska.
 • Včelárom Tomčákovím za nápaditú prezentáciu medu a medových výrobkov.
 • Firme Agromix za prehliadku ovocinárskej záhrady a prezentáciu firmy.
 • ZO JDS za vynikajúce „šedliščanské nalešniky“, spevácky výkon, spoluprácu pri prípravách, prezentáciu organizácie a háčkovania (p.Konturová).
 • OZ Profuturo za skvelú prezentáciu a starostlivosť NKP hradu Čičva.
 • SČK a ochotníckym divadelníkom za ich ochotu a herecké nadanie s ukážkou divadelnej hry a prezentácie.
 • Poďakovanie patrí aj bývalým starostom obce p.Marte Sabolovej a p.Ing. Jozefovi Dobrockému za práce v predchádzajúcom období na zveľaďovaní našej obce.
 • Poslancom OZ a pracovníkom obecného úradu za pracovnú podporu počas príprav do súťaže.
 • Všetkým Vám patrí moje poďakovanie za Vašu trpezlivosť a ochotu podieľať sa na zveľaďovaní našej obce. Časová obmedzenosť nám neumožnila ukázať všetko čo naša obec má, čo si vážime a čím sme výnimoční.
                       
Mgr. Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah