Základná škola - 2014 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Základná škola - 2014

Inštitúcie > Škola
Aktuality

Žiaci našej ZŠ ani tento rok nesklamali, opäť boli úspešní!


I keď je naša ZŠ, čo sa počtu žiakov týka, malá, no talenty v nej máme veľké! Každoročne to dokazujeme v rôznych súťažiach, kde vieme zabojovať a umiestňovať sa na popredných miestach medzi školami nášho okresu.

Dňa 30. 1. 2014 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal 21. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Zúčastniť sa jej môžu žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ktorí súťažia v prednese slovenskej povesti. Aj naša škola mala v súťaži zástupkyňu, žiačku 3. ročníka, Lauriku Calkovú, ktorá ju reprezentovala úspešne, ziskom 2. miesta.

V dňoch 18.3. a 19.3. 2014 sa v priestoroch Centra voľného času uskutočnili obvodové kolá matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3 – P8. V tejto súťaži si žiačka 3. ročníka, Laurika Calková, precvičila svoje matematické schopnosti a pre našu školu vybojovala s najvyšším počtom vypočítaných príkladov spomedzi všetkých počtárov nášho okresu v kategórii P3 pekné 3. miesto.

V Hornozemplínskom osvetovom stredisku dňa 3.4.2014 pri príležitosti okresného kola významnej recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín zaznela krása poézie i prózy recitátorov z celého vranovského okresu. Žiačka 3. ročníka, Zuzka Konkoľová, v tejto súťaži vyrecitovala pre našu školu 1. miesto a dôstojne nás reprezentovala na krajskom kole v Starej Ľubovni.

Žiak 3. ročníka, Janík Hoľko, dňa 24. apríla 2014 v CVČ pekným spevom očaril obecenstvo i porotu a pre našu školu vyspieval v obvodovom kole súťaže Slávici z lavice pekné 3. miesto.
Žiaci sa na tieto súťaže pripravovali pod vedením PaedDr. Adriany Harmanovej.


Dňa 26. marca 2014 sa uskutočnilo okresné kolo 13. ročníka Biblickej olympiády žiakov základných škôl. Žiaci 3. ročníka, Laurika Calková a Janík Hoľko nás reprezentovali výborne a vybojovali pre našu školu víťazné, 1. miesto. Postúpili tak do krajského kola súťaže v Prešove a vzorne nás dňa 30. 4. 2014 reprezentovali.
Žiakov na túto súťaž pripravoval Mgr. Peter Calko, gréckokatolícky kňaz našej farnosti.

Všetkým našim víťazom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a zároveň im k ich úspechom gratulujeme!

Naše poďakovanie patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí nám ochotne vypomáhali s prípravami i pri organizácii, predovšetkým rodičom Calkovým, Hoľkovým, Bajačkovým.

Veľké poďakovanie a uznanie patrí všetkým – žiakom, rodičom,..., všetkým, ktorí v našu školu neprestali veriť a držia nám prsty!

(staršie)


Základná škola s materskou školou Sedliská
094 09 Sedliská 92
tel.: +421574476117

e-mail: riaditel@zssedliska.edu.sk


Zverejnené dokumenty


Návrat na obsah