Gréckokatolícka cirkev - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Gréckokatolícka cirkev

Inštitúcie > Cirkev
20. týždeň po Zoslaní Svätého Ducha (16. október – 22. október)
  • Pondelok, sv. muč. Longina sotnika
Sv. liturgia je slávená o 17:30 hod. za zomrelých - Michal, Mária, Michal (p.Fecenková)

  • Utorok, sv. pror. Ozeáš; sv. prepmuč. Andrej Krétsky
Sv. liturgia je slávená o 17:30 hod. za zomrelých - Jaroslav, Mária, Juraj Šebovi (p.Ľ.Šebová)

  • Streda, sv. ap. a evanjelista Lukáš
Akatist k Bohorodičke – Neupivajemaja čaša, potom sv. liturgia je slávená o 17:30 hod. za zomrelú - Mária (p.Valčová)

  • Štvrtok, sv. pror. Joel; sv. muč. Varus; prep. o. Ján Rilský
Sv. liturgia je slávená o 8:00 hod. za zomrelých - o. Andrej a Mária Zeherovi

  • Piatok, sv. veľkomuč. Artemios, zdržanlivosť od mäsa
Sv. liturgia nie je slávená

  • Sobota, prep. o. Hilárion Veľký
Sv. liturgia nie je slávená

  • 20. nedeľ a po Päťdesiatnici, sv. Aberkios, siedmi sv. mláden. z Efezu
slávnostná sv. liturgia je slávená o 7:30 hod.

Bohoslužby v Majerovciach:
V utorok o 15:30 hod. moleben k Bohorodičke, potom sv. liturgia za zomrelých – Ján, Alžbeta (p.Ivanová)
Vo štvrtok o 15:30 hod. sv. liturgia za zomrelú – Mária Pernecká (p.Pernecký)
V nedeľu o 9:15 hod. sv. liturgia za ZBp Mária (p.Sarvašová)

Oznamy:
- dnes poobede budú chodiť po dedine veriaci rímskokatolíckej farnosti Skrabské na zbierku na farskú budovu. Podľa možnosti vás prosím o štedrosť.
- od štvrtku do budúceho utorka čerpám dovolenku. Zastupovať ma bude počas víkendu v súrnych prípadoch o. Matúš Čekan z farnosti Vranov nad Topľou – juh.
- na budúcu nedeľu bude zbierka na Misie. Účelom zbierky je podpora misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov a podpora projektov, ktoré schváli Svätý Otec. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. Ľudia z misií sa za vás denne modlia.
...
19. Kresťan - nový človek

Nový človek je ponajprv Kristus osobne (Ef 2,15 ), ale aj každý veriaci v Pána Ježiša. Jeho život už nieje podrobený telesnosti, je nepretržité víťazstvo ducha nad telesnosťou (Gal 5,16-25; Rim 8,5-13 ). Telo kresťana, spojene s tým, ktorý prijal „porušiteľné telo“ (Kol 1,22 ), majúce účasť v krste na smrti Kristovej (Rim 6,5n ), je mŕtve pre hriech (Rim 8,10 ), jeho telo biedy sa stane telom spásy (Flp 3,21 ), „duchovným telom“ (1 Kor 15,44 ). Jeho chápavosť je obnovená, pretvorená (Rim 12,2; Ef 4,23 ); vie súdiť (Rim 14,5 ) vo svetle Ducha, a tie skúsenosti vyjadruje rozumovo: či nemá Kristovu myseľ (1 Kor 2,16 )?

1.  Kto je človek
2.  Kto som
3.  Názory filozofov na stvorenie
4. Židovskí filozofi stredoveku
5.  Biblický pohľad

6. Stvorenie človeka v Midrášoch
7. Biblické správy
8. Dve správy
9. Etymológia slov
10. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby
11. Rôzne pohľady  
12. Antropológia
13- Dôstojnosť človeka
14- JEŽIŠ KRISTUS – PRAVÝ OBRAZ BOŽÍ
15. Ježiš prichádza na svet
16. Otec sa zjavuje Synovi
17. Ukáž nám Otca?!
18. Kresťan, obraz Ježiša Krista

19. Kresťan - nový človek
Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Sedliská

Mgr. Peter Calko

správca farnosti
mobil: 0904 892 358

email: sedliska@grkatpo.sk

tel: 057/44 76 186

Farská knižnica
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Sedliskách


  • 27.september 2017 - Úmrtie titulárneho arcidekana Andreja Zehéra (viac...) 
 

11.apríl 2013  

Posviacka zrekonštruovanej farskej budovy

V chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách 14. apríla 2013 bola slávená archijerejská sv. liturgia naším arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, pri príležitosti následnej posviacky rekonštruovanej farskej budovy. Vzdávali sme vďaky dobrotivému Bohu za všetko čo konal, za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tejto oprave a zveľaďovaní budovy fary a pastoračných priestorov. V homílii otec arcibiskup a metropolita poukázal na dôležitosť svedectva kresťanského života vo svete, morálnosti ľudí žijúcich pred manželstvom, rodičov otvárajúcich sa novému životu k väčšiemu počtu detí a vidieť krásu dnešnej Cirkvi aj cez svedectvo pápeža Františka. Mnohým tieto slová povedané niektoré aj prísne a s láskou ostali hlboko v srdci. (fotogaléria)

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky