Historické pamiatky - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Historické pamiatky

Obec
Ruiny hradu Čičva

V obci sú štyri pamiatky zapísané v štátnom zozname pamiatok. Jedna je architektonická (hrad), tri sú umelecko - historické.

  Ruiny hradu Čičva: Ruiny gotického hradu tvoria dominantu obce. Najstaršie jadro hradu predstavuje polygonálne obohnaná stredoveká časť, zaklenutá valenými klenbami, ktorá je zosilnená obrannou vežou. Pod touto vežou je druhý obranný priestor s valcovitou vežou nad priekopou a s druhou vežou v čelnom úzkom fronte. Nad zrazom stojí renesančná bašta s oblým zakončením. Správcom pamiatky je Obecný úrad Sedliská.

 

ruiny hradu Čičva
plastika sv. Jána Nepomuckého
Plastika sv.Jána Nepomuckého

Prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého: Na pravom brehu rieky Ondava, pri moste smerom na Továrne, stojí neskoro baroková polychrómová plastika na kamennom podstavci. Postava s rozviatym rúchom má na nepôvodnom krku malú hlavičku v birete. Svätec drží v jednej ruke kríž, v druhej palmovú mučenícku ratolesť. Okolo plastiky je ohrádka. Plastika predstavuje sv. Jána Nepomuckého, svätca, ktorý sa stal obeťou svojej povinnosti nevyzradiť spovedné tajomstvo. Bol mučený a jeho telo hodili do rieky, preto sa plastiky tohto svätca často umiestňovali v blízkosti vodných tokov. Správcom pamiatky je rímsko-katolícky farský úrad v Sedliskách.

Za ďalšiu pamiatku možno považovať celý hradný vrch ako archeologickú lokalitu mimoriadneho nadregionálneho významu.

Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky