2022 - Úcta k starším - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Úcta k starším

Fotogaléria > 2022
Úcta k starším v obci Sedliská
Čas plynie a pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho, aby sa nás pýtal na náš názor. Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži jeseň života, keď sa v nej zrazu ocitneme.
Dňa 16.októbra 2022 obec Sedliská, FSk Verbina a ZŠ s MŠ v Sedliskách pripravili slávnostný program venovaný našim babkám, dedkom, no skrátka seniorom. Po slávnostnom príhovore starostu obce Mgr.Mateja Sabola sa v programe predstavili deti a žiaci z našej školy, ktorí si pre našich starkých pripravili nádherné pásmo plné básničiek, hier a tanca, ktoré  im prinieslo veľa radosti a lásky. Veľká vďaka patrí deťom, žiakom, učiteľkám a p.riaditeľke PaedDr. A.Harmanovej MBA za nápaditý program.
Po dvoch rokoch obmedzení FSk Verbina priniesla tradičný obrad krstu v pásme „Krisciny na valale“, ktorý upútal svojou autentickosťou. Východniarske nárečie a folklórne piesne sprevádzajúce hostinu  vyčarili úsmev všetkým, nielen staršej ale i mladšej generácií.  A tak nadišiel aj akt „uvedenie CD FSk Verbina do života“.  Krstnou mamou bola p.Marta Sabolová a krstný otec p. Peter Kocák. CD FSk Verbina bolo pokrstené lístkami z vŕby z našej Ondavy. Celý program moderovala p.PaedDr. Mária Grajcarová.
Poďakovanie patrí všetkým členom FSk Verbina za zodpovedný prístup pri nácvikoch, všetkým tým, ktorí prispeli na činnosť i vydanie CD nosiča (Obec Sedliská, fi. Henkel Slovakia, PSK, poslanci PSK - hon.konzul pp.S.Obický, pp.J.Baran, pp. J.Makatúra, pp.P.Kocák, Mgr.art.E.Tokárovi za hudobnú úpravu, p.Štefanovi Kocákovi za scénar).
Poďakovanie patrí poslancom OZ  a kolektívu obecného úradu  za prípravu podujatia.
V závere podujatie bolo samozrejme malé pohostenie a všetci seniori (ženy 62+ a muži 63+) boli obdarovaní darčekom v podobe teplej deky s výšivkou „obec Sedliská“. Verím, že Vás darček potešil a zahreje.  
V mene svojom, ale aj v mene poslancov OZ, Vám milí seniori, úprimne prajem pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života. Preto vám zo srdca ďakujeme, ďakujeme za to, že ste, za to že máte pre nás pochopenie a najmä za to, že nám dávate svoju lásku.
Mgr.Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah