Obecný úrad - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecný úrad

Samospráva obce
 • Starosta obce: Mgr. Matej Sabol


 • Samostatný odborný referent: Anna Hubcejová


 • Samostatný odborný referent:Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok   7.30  -  15.30.
Obedňajšia prestávka  12.00 -  12.30
Tel.č.:  057/4476247, 4476290
Fax:     057/4886440
www.sedliska.sk
mail:   obecsedliska@gmail.com

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • § 16 Obecný úrad

 • 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.

 • 2. Obecný úrad najmä

 • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,

 • b) zabezpečuje odborné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva

 • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,

 • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 • 3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky