História - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

História

Inštitúcie > Škola
História školstva v Sedliskách

    V 18. storočí sa začína formovať gréckokatolícke školstvo v oblasti celého Zemplína. Je to obdobie vzniku viacerých škôl na území Vranovského okresu. V Sedliskách bola zriadená jednotriedna gréckokatolícka škola v roku 1769. Jej budova patrila cirkvi a stála na farskom pozemku. Po II. svetovej vojne veriaci objekt využívali ako gréckokatolícky chrám.
    Pod úpätím hradného vrchu Čičva, pri kostolíku Povýšenia sv. Kríža, stal v 19. storočí starobinec. V roku 1896 ho Andrej Hadik - Barkóczi premenil na školu, v ktorej dostávali základné vzdelanie deti z osady Podčičva. Neskôr chodili do školy v Sedliskách.
        
   Ľudovú školu postavili v obci v roku 1903. Jej prvým riaditeľom bol Madarász, ďalšími Manajlov a Chlebáško. Obecná kronika spomína aj mená učiteľov Šimkov, Nevrkla, Belas a Chlebáško, ktorí tu pôsobili pred II. svetovou vojnou. V tomto období už bola škola dvojtriedna a od roku 1957 trojtriedna. Nárast počtu žiakov si vynútil v roku 1970 výstavbu novej päťtriednej školy otvorenej už v roku 1973/74 a dodnes slúžiacej pre vyučovanie 1. - 4. ročníka. Starší žiaci navštevujú ZŠ - v Továrnom.

Osobnosti školy

O úroveň vzdelania, ale aj o kultúrny a spoločenský život v obci, sa veľkou mierov zaslúžili tu pôsobiaci pedagógovia. Spomeňme aspoň niektorých.

  • Juraj Chlebáško viedol školu od roku 1922. Jeho pôsobenie na tunajšej škole bolo prínosom pre duchovný život celej obce. Okrem pedagogickej a výchovnej práce sa venoval kultúrnej a osvetovej činnosti. Viedol knižnicu, bol kantorom gréckokatolíckej cirkvi, založil a bol prvým režisérom žiackeho divadla. Zomrel 20. 5. 1955, pochovaný je na cintoríne v Sedliskách.

  • Od septembra 1955 viedol školu Tomáš Slíž, ktorý v obci pôsobil až do roku 1977.

  • Po jeho odchode do dôchodku prevzala funkciu riaditeľky Mária Sukovská.

  • Súčasným riaditeľom je od roku 1986 Mgr. Štefan Straka.

  • Medzi učiteľmi zvlášť vyniká osobnosť Jána Goffu. Do Sedlísk prišiel v roku 1955, po dvoch rokoch bol preložený do Vyšného Žipova, ale v roku 1965 sa vrátil späť, aby v Sedliskách pôsobil až do roku1980. Okrem pedagogickej práce viedol osvetovú činnosť. pioniersku organizáciu, knižnicu, bol propagátorom a režisérom divadla.

  • Od roku 1976 má obec aj materskú školu, postavenú v akcii "Z" v hodnote 3,5 milióna korún. Prvou riaditeľkou MŠ bola Jaroslava Raková, v súčasnosti je ňou Mária Drutárová.


Návrat na obsah