2022 - Slávnosť sv.Cyrila a Metóda - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2022 - Slávnosť sv.Cyrila a Metóda

Fotogaléria > 2022
Slávnosť sv. Cyrila a Metóda

Pri príležitosti sviatku príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pod zrúcaninami hradu Čičva sa dňa 05.08.2022 v kostole Povýšenie sv. Kríža v Podčičve konala cirkevná slávnosť. Svätú omšu celebroval správca rímskokatolíckej farnosti Sedliská ICLic. PaedDr. Vincent Burda a homíliu predniesol Mgr. Ľubomír Novák správca gréckokatolíckej farnosti, ktorí nám v krátkosti priblížil život obidvoch vierozvestcov a opísal ich historickí význam príchodu na Slovensko. Veriacim pripomenul, že slovenskí vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod presadzovali spojenie národov, či už z Východu alebo Západu. Po svätej omši sa sprievod  veriacich od kostola Povýšenia sv. Kríža  presunul k súsošiu solúnskych  bratov pod hrad Čičva za doprovodu speváckej skupiny Verbina v ľudovom kroji s doprovodom piesne: My kráčame s radosťou a Svätý Cyril a Svätý Metod. Na úvod starosta obce Sedliská Mgr. Matej Sabol privítal všetkých prítomných a hostí a pripomenul nám historický aj kultúrny význam príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda tu na Slovensko. Po starostovi obce vystúpila predsedníčka MO Matice slovenskej pani PaedDr. Mária Grajcarová s krátkym príhovorom a úryvkom básne od Milana Rúfusa – Modlitba za Slovensko. Po príhovoroch nasledoval krátky duchovný obrad pri súsoší, kde sa duchovní otcovia spolu s veriacimi pomodlili modlitbu a Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi. V závere podujatia členovia speváckej skupiny Verbina spolu s veriacimi zaspievali Pápežsku hymnu. V popoludňajších hodinách o 15:00 hod. program pokračoval v Hrobke rodiny Barkóczy kultúrnym programom, kde vystúpil Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS z Vranov nad Topľou. Celý tento program obohatili pekným slovom a piesňou, hudbou  zo života sv. Cyrila a Metoda našich vierozvestcov.
Mgr. Matej Sabol
starosta obce Sedliská
Návrat na obsah