2021 - Záhrada úspechov - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2021 - Záhrada úspechov

Fotogaléria > 2021
Záhrada úspechov
 
Obec Sedliská a ZŠ s MŠ v Sedliskách spoločne vytvorili nádherný projekt "Záhrada úspechov". Každý jeden úspech je ako strom, ktorý zasadíš úplne malý a postupnou prácou, starostlivosťou a vytrvalosťou vytvoríš z neho nádherný, silný a veľký strom. Aj s úspechom je to tak, buduješ a pripravuješ dieťa prostredníctvom rodičov a učiteľov, hľadáš v nich talent, vzdelávaš a staráš sa o ich rast, tak vznikne talent s veľkým úspechom. V našej malej škole je veľa takýchto talentov, ktorých úspechy môžeme vidieť nielen v blízkom okolí, ale i v ďalekom svete na medzinárodnej pôde. Tento rok sme vysadili 25 stromov úspechov, ktoré symbolizujú úspechy našich detí. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke, učiteľkám, výchovávateľkám, Vám rodičom za  prípravu a budovanie ich talentu.
Poďakovanie patrí aj dodávateľovi stromov fi. Bukóza Holding,a.s.
Mgr. Matej Sabol
starosta obce
Návrat na obsah