DFS Sedliská - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

DFS Sedliská

Inštitúcie > Škola
O nás

Kto sme?

Sme žiaci prvého až štvrtého ročníka. Je nás v tomto školskom roku 2008 ( 11 dievčat a 9 chlapcov ). Stretávame sa každú stredu o 13.00 h v priestoroch našej školy. V repertoári máme predovšetkým ľudové hry, riekanky, piesne, zvykoslovie i jednoduché tance zo Zemplína, ale oboznamujeme sa aj s folklórom iných regiónov Slovenska. Najviac sa tešíme, keď to, čo nacvičíme, môžeme aj ukázať. Našimi najvďačnejšími divákmi sú naši rodičia, starí rodičia a ostatní obyvatelia  obce. Preto nás každoročne môžu vidieť na vystúpeniach pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, na Slávnostiach remesiel a Mikulášskej oslave.  
Naša webová stránka
Návrat na obsah