2013_verejne osvetlenie - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2013_verejne osvetlenie

Samospráva obce > Zverejňovanie

Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci  Sedliská

Obec Sedliská úspešne zrealizovala projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sedliská“, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia  v obci   Sedliská (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.


Miesto realizácie projektu: Obec Sedliská
Názov a sídlo prijímateľa:
Obec Sedliská, 094 09 Obecný úrad Sedliská 85
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2012
Dátum skončenia realizácie projektu:
09/2012
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 158 200, 72 Eur

www.economy.gov.skNávrat na obsah