Kalendár udalosti - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Kalendár udalosti

Zmiešané plasty a PET fľaše
Zbiera sa plast označený rec. symbolom.

Patria sem: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie.

Nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, polystyrén, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina.
Sklo
Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.

Patria sem: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo - musí byť rozbité.

Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené
Papier a Kompozitné obaly - VKM (tetrapak)
Zbiera sa papier označený rec.symbolom.

Patria sem: noviny, časopisy, stlačené kartóny.

Nezbiera sa: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy.

Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM.

Kompozitné obaly - VKM (tetrapak)
Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom.

Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka,vína. Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s papierom.
Elektro a kovové obaly
Zbiera sa: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly.
---------------------------------------------------------
Kovové obaly: zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly.

Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb,lepidla,olejov, sprejov, hrnce, pletivo.
Nebezpečný odpad
Patria sem:
batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit , sklenená vata, polystyrén.
Komunálny odpad (TKO)
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách. Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad. Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom - nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, musia mať uzavretú samostatnú zmluvu so spoločnosťou Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom.

Jedlé oleje a tuky
Patrí sem: použitý jedlý potravinársky olej, zbiera sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.
Oleja sa zbierajú na základe oznámenia na OÚ.
Návrat na obsah