koronavirus - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

koronavirus

Vláda od Nového roka sprísňuje opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom. Opatrenia platia od 1. 1. 2021 od 05.00 h.


Vláda zakazuje:

🔴stretávanie ľudí mimo tých v spoločnej domácnosti,

🔴ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach, už ubytovaní hostia môžu v zariadeniach ostať, no bez možnosti predĺženia pobytu,

🔴prevádzku všetkých lyžiarskych stredísk,

🔴otvoriť kostoly pre verejnosť,

🔴konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, služba „vezmi si so sebou“ bude povolená,

🔴zamestnanie bude len z domu, výnimku budú mať na základe rozhodnutia zamestnávateľa tí, ktorým to povaha ich práce neumožňuje.

🟢pobyt v prírode bude povolený v rámci okresu, v Bratislave a v Košiciach v rámci mestskej časti.

Policajné hliadky budú námatkovo kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Obmedzenia majú predbežne platiť do 24. 1. 2021 do 24.00 h.

Výnimku zo zákazu majú aj naďalej cesty do zamestnania či za výkonom podnikateľskej činnosti, ak nie je možná práca z domu, výnimku má tiež cesta do potravín, k lekárovi, do lekárne, drogérie, kvôli starostlivosti o blízku osobu a vlastné hospodárske zvieratá, výnimku má venčenie spoločenských zvierat do 1 000 metrov od bydliska, cesty na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, čerpaciu stanicu, autoservisu a na testovanie.
Otázky a odpovede

1)      V sobotu mal manžel pozitívny antigénový test. Ja som mala negatívny. Teraz sme v karanténe. Nikto nemá žiadne príznaky. U nás je testovanie, môžem sa ho JA zúčastniť keď sme v karanténe?

ODPOVEĎ:
- Nie, ani Vy sa nemôžete zúčastniť na testovaní nakoľko aj Vy by ste mali byt v izolácii. Čakáte kým Vám uplynie nariadená izolácia. Podľa vyhlášky č. 15/2020 ÚVZ SR.
- V každom okresnom meste budú zriadené testovacie miesta pre antigénové testovanie, kde sa následne budete môcť dať pretestovať a dostanete nový certifikát, ktorým sa budete preukázať.

2) Disponujem negatívnym RT-PCR testom z 29.októbra. Ak bývam v okrese, kde sa uskutoční druhé kolo testovania, musím absolvovať opäť testovanie – antigénové alebo RT-PCR test?

ODPOVEĎ:
- Áno, pretože podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 ak sa vo Vašom okrese koná druhé kolo testovania, nemusíte sa na ňom zúčastniť pokiaľ máte negatívny výsledok RT-PCR testu vykonaného dňa 7.11. alebo 8.11. (PCR test z 29.10. je uznaný ako výnimka len pre okresy, kde nebude druhé kolo testovania)

3) Zamestnanci pracujúci a bývajúci v okrese, kde sa nekoná druhé kolo antigénového testovania (majú certifikát z prvého), musia ísť služobne alebo z iného dôvodu do okresu, kde je druhé kolo testovania. Musia mať títo zamestnanci nové testovanie aby mohli ísť do okresu, kde bude druhé kolo testovania? Majú nejakú inú možnosť, než si zaplatiť PCR test v súkromnom laboratóriu?

ODPOVEĎ:
- Áno, radíme zúčastniť sa druhého kola testovania v najbližšom okrese. Prípadne počkať na otvorenie testovacích miest pre antigénové testy, ktoré by mali byť bezplatne otvorené v každom okresnom meste (tam im bude vydaný aj potrebný certifikát). Ak niekto býva alebo pracuje v okrese, v ktorom sa uskutoční druhé kolo testovania, potrebuje sa preukázať certifikátom alebo výsledkom RT-PCR testu.

4) Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, druhé kolo testovania sa v našom okrese nekoná, končí pre nás zákaz vychádzania od 9.11?

ODPOVEĎ:
- Zákaz vychádzania pre Vás platí až do jeho zrušenia (zatiaľ bol predĺžený do 14.11.), alebo sa môžete dať otestovať. Platí pre Vás výnimka na cestu na testovanie PCR testami. Vo všetkých okresných mestách sa plánuje zriadenie miest, kde bude možné absolvovať bezplatne antigénové testy a k nim budú vydávané certifikáty.

5) Bol som pozitívny v prvom kole testovania, môžem ísť na druhé kolo testovania? Kedy mi končí karanténa?

ODPOVEĎ:
- Druhého kola testovania sa nemôžete zúčastniť. Karanténa sa pre Vás končí po 10-tich dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19.
- Po 10 dňoch pre výnimku zo zákazu vychádzania potrebujete potvrdenie od lekára, že ste prekonali v posledných 3 mesiacoch ochorenie COVID-19

6) Sú certifikáty z celoplošného testovania platné aj pri príjme do nemocnice na chemoterapiu?

ODPOVEĎ:
- Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je dôležité kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť.
- Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom, či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie len antigén test)
- Stále však platí, že z celoplošného testovania majú onkologický pacienti výnimku (avšak ešte raz – môže ísť o prípad, kedy konkrétne zdravotnícke zariadenie vyžaduje PCR test v rámci protiepidemiologických opatrení, na ktoré nemá vplyv celoplošné testovanie)

7) Pani, ktorá má 70 rokov nevpustili do priestorov nemocnice, lebo nedisponuje negatívnym COVID testom. Test však nebol povinný pre občanov nad 65 rokov a pani bola objednaná na kardiologické vyšetrenie nakoľko má strojček na srdci. Ako je to so vstupom do priestorov nemocnice v prípade pacientov nad 65 rokov bez testu na COVID?

ODPOVEĎ:
- Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je potrebné kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť.
- Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom, či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie len antigén test).
- Stále však platí, že občanom nad 65 rokov odporúčame zvážiť účasť na celoplošnom testovaní, odporúčame im minimalizovať mobilitu.
- Môže ísť o prípad, kedy konkrétne zariadenie vyžaduje PCR test v rámci protiepidemiologických opatrení, na ktoré nemá vplyv celoplošné testovanie.
Voľný pohyb osôb na verejnosti obmedzený od 8.4. do 13.4.2020

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti obmedzený od 8.4. do 13.4.2020 Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila a rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Zároveň na toto obdobie je  zakázané  uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Od 8.4.2020 do 13.4.2020 budú prebiehať tieto kontroly:

 1. Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy
 2. Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek
 3. Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom
 4. Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle
 5. Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)
 6. Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie
 7. Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu
 8. Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd
 9. ZATVORENÉ OKRESNÉ ÚRADY A ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE????
 10. V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách, klientskych centrách, oddeleniach dokladov, odboru poriadkovej polície, klientských centrách MV SR, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.
 11. Občania, ktorí majú elektronicky objednaný termín na dopravnom inšpektoráte, ktorý spadá do týchto dní, si musia preobjednať nový termín. Odporúčame využívať možnosti elektronického objednania si úkonov evidencie vozidiel.
Návrat na obsah