Parlamentné voľby 2020 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Parlamentné voľby 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo územia,
môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou.
Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti pre voľbu poštou:
obecsedliska@gmail.com
Návrat na obsah