Príspevky 2022 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2022

Aktuality z obce


  • 15. december 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská zasadnutie OZ na deň 15/12/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


  • 28. november 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 28/11/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)


  • 16.september 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 16/9/2022 o 17.30 hod. (pozvánka)

  • 23. jún 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 23/6/2022 o 17.30 hod. (pozvánka)

  • Voľby do orgánov samosprávy obcí - sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod. (viac...)

  • Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 (viac...)

  • 22. máj 2022 - Pozemkové spoločenstvo Sedliská, pozýva svojich
   podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2022 ( t.j. v nedeľu) o 15:00hod. v kultúrnom dome v Sedliskách.


  • 25. apríl 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 25/4/2022 o 18.00 hod. (pozvánka)  • 27. marec 2022 - Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (viac...)


  • 26. marec 2022 - Výročná členska schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Sedliskách (viac...)

  • 10. marec 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/3/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)

  • 27. január 2022 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 27/1/2022 o 17.00 hod. (pozvánka)

  • 17. január 2022 - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky (viac...)

  Návrat na obsah