Zápis detí do 1.ročníka 2020-2021 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Zápis detí do 1.ročníka 2020-2021

Inštitúcie > Škola
Zápis do 1. ročníka ZŠ
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 16. do 17. apríla 2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dieťa je možné zapísať až do 30. 04. 2020 - buď elektronickou formou alebo osobne po vzájomnej telefonickej konzultácii s riaditeľkou na tel. č. 0915 943 033.

Ak v uvedenom termíne budú pretrvávať karanténne opatrenia, náhradný termín zápisu Vám oznámime.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka

  1. Občiansky preukaz
  2. Rodný list dieťaťa
  3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

  • možnosť vyplniť prihlášku z pohodlia domova, ušetríte tým čas pri zápise
  • doniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty je povinnosťou každého zákonného zástupcu
  • vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
  • tlač prihlášky môže zabezpečiť aj škola
                                                                *prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu


1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD

2. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
v prípade, ak dieťaťa na základe trvalého bydliska patrí do iného školského obvodu.

3. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
v prípade, ak zákonný zástupca zvažuje odklad školskej dochádzky, aj napriek tomu je jeho povinnosťou zapísať dieťa do školy
odporúčanie od pediatra a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP zákonný zástupca doručí najneskôr do 2 týždňov od skončenia prerušenia vyučovania

4. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí
zákonný zástupca zapíše dieťa podľa trvalého bydliska a vypíše žiadosť

5. Žiadosť o predčasné zaškolenie

6.Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím


ORGANIZÁCIA ZÁPISU

vzhľadom k sprísneným bezpečnostným opatreniam kvôli koronavírusu žiadame zákonných zástupcov o dodržiavanie všetkých opatrení, vrátane nosenia povinného rúška a rukavíc
počas vypísania/kontroly dokumentov prosíme dodržujte predpísaný 2 – metrový odstup

LEGISLATÍVA K ZÁPISU

O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude zaslané najneskôr do 15. júna 2020.
Návrat na obsah