pomocne - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

pomocne

LIVE Stream z testovania 2021
Venujte aj Vy - 2 percentá dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Komunitné združenie Sedliská
(Verbina, Šedliščanske chlopi, JDS - seniori)
, budete potrebovať nasledovné formuláre:


- Vyhlásenie o poukázaní 2%
- potvrdenie o zaplatení dane

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

Konferencia zo dňa 8.2.2009

Dňa 8.2.2009 sa v miestnom športovom klube na futbalovom štadióne konala konferencia futbalového klubu Sedliská. Na konferencií sa zúčastnilo 43 členov FK a starosta obce Ing.Jozef Dobrocký. Prezident FK Jozef Mudroň privítal a oboznámil všetkých prítomných s programom konferencie.

Program konferencie:

 • správa o činnosti FK za uplynule obdobie (predkladal Jozef Mudroň)

 • zhodnotenie sezóny A-mužstvo (predkladal: tréner A-mužstva)

 • zhodnotenie sezóny Dorast (predkladal: tréner dorastu)

 • zhodnotenie sezóny Žiakov (predkladal: tréner žiakov)

 • správa o obchodnej činnosti (predkladal: prezident FK)

 • zrealizované práce na štadióne

 • pripravované práce na štadióne

 • rozpočet FK na rok 2009

 • prívohor starostu obce

 • návrh volebnej komisie

 • diskúsia

 • voľba správnej rady

 • voľba prezidenta FK správnou radou

 • občerstvenie

 • záver


Konferencia zvolila 7 člennú správnu radu
+ 2 náhradníkov
(podľa počtu hlasov)

 • Šeba Ján - 25 hlasov

 • Mudroň Jozef - 24 hlasov

 • Ing.Polák Ján - 24 hlasov

 • Dzurina Jaroslav - 21 hlasov

 • Murín Slavomír - 15 hlasov

 • Baník Igor - 14 hlasov

 • Marko Jaroslav - 11 hlasov


náhradníci:

Balint Marián - 10 hlasov
Tomáš Jozef - 9 hlasov

Za správnosť výsledkov zodpovedali: predseda volebnej komisie Jozef Tomáš a členovia Baník Igor, Balint Marián, Dzurina Jaroslav.

Prvé zasadnutie správnej rady rozhodlo o prezidentovi a zároveň predsedovi správnej rady následovne:
Jozef Mudroň - 6 hlasov, Šeba Ján - 1 hlas. Staronovým prezidentom FK sa stal Jozef Mudroň.

Ďalšími štatutármi po konzultácií sa stali: Ing.Ján Polák - viceprezident FK, Jaroslav Dzurina - ekonóm FK.

Následne všetkým zvoleným veľa športových a funkcionárskych úspechov zaželal starosta obce.

Obec Sedliská

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

Obec Sedliská

Obec sa nachádza v údolí rieky Ondavy. Územie obce je obývané už od praveku, o čom svedčia najstaršie pamiatky z paleolitu (200 000 - 35 000 pred n. l.) získané pri archeologickom výskume. Na úpätí hradného vrchu sa získali stopy po osídlení z mladšej doby kamennej - gávkej kultúry. V druhom storočí pred naším letopočtom tu prichádzajú Kelti, o pobyte ktorých svedčia zlomky keramiky a vzácny šperk - bronzová spona. Prvá zmienka o obci Sedliská pochádza z roku 1323, kedy šľachtici z Rozhanoviec dali svojím podriadeným zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne susediaci s chotárom Sedlísk.

Konferencia zo dňa 8.2.2009

Dňa 8.2.2009 sa v miestnom športovom klube na futbalovom štadióne konala konferencia futbalového klubu Sedliská. Na konferencií sa zúčastnilo 43 členov FK a starosta obce Ing.Jozef Dobrocký. Prezident FK Jozef Mudroň privítal a oboznámil všetkých prítomných s programom konferencie.

Program konferencie:

 • správa o činnosti FK za uplynule obdobie (predkladal Jozef Mudroň)

 • zhodnotenie sezóny A-mužstvo (predkladal: tréner A-mužstva)

 • zhodnotenie sezóny Dorast (predkladal: tréner dorastu)

 • zhodnotenie sezóny Žiakov (predkladal: tréner žiakov)

 • správa o obchodnej činnosti (predkladal: prezident FK)

 • zrealizované práce na štadióne

 • pripravované práce na štadióne

 • rozpočet FK na rok 2009

 • prívohor starostu obce

 • návrh volebnej komisie

 • diskúsia

 • voľba správnej rady

 • voľba prezidenta FK správnou radou

 • občerstvenie

 • záver


Konferencia zvolila 7 člennú správnu radu
+ 2 náhradníkov
(podľa počtu hlasov)

 • Šeba Ján - 25 hlasov

 • Mudroň Jozef - 24 hlasov

 • Ing.Polák Ján - 24 hlasov

 • Dzurina Jaroslav - 21 hlasov

 • Murín Slavomír - 15 hlasov

 • Baník Igor - 14 hlasov

 • Marko Jaroslav - 11 hlasov


náhradníci:

Balint Marián - 10 hlasov
Tomáš Jozef - 9 hlasov

Za správnosť výsledkov zodpovedali: predseda volebnej komisie Jozef Tomáš a členovia Baník Igor, Balint Marián, Dzurina Jaroslav.

Prvé zasadnutie správnej rady rozhodlo o prezidentovi a zároveň predsedovi správnej rady následovne:
Jozef Mudroň - 6 hlasov, Šeba Ján - 1 hlas. Staronovým prezidentom FK sa stal Jozef Mudroň.

Ďalšími štatutármi po konzultácií sa stali: Ing.Ján Polák - viceprezident FK, Jaroslav Dzurina - ekonóm FK.

Následne všetkým zvoleným veľa športových a funkcionárskych úspechov zaželal starosta obce.

Aktuality z obce

20.1.2013 - Dobrodružstvo pri obžinkoch - Divadelný ochotnícky krúžok pri OÚ v Nižnom Hrušove pod vedením Jozefa Tomašíka ponúkol nám divadelné predstavenie, ktoré sa uskutočnilo dna 20. januára  2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Sedliskách. Vstupné bolo dobrovoľné, použité na humanitné účely.

(fotogal\'e9ria)11.1.2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 11.01.2013 (piatok) o 19.00 hod. (pozv\'e1nka)26.12.2012 -  Vandalizmus - Aj takí sú medzi nami, čo nemajú žiadné zábrany a z roztopaše ničia spoločný majetok. Tentokrát si to odnieslo dopravné zrkadlo pri futbalovom ihrisku v cene 170 Eur. Stalo sa to v noci z 26.12 na 27.12.2012. Pýtame sa prečo?!


Koledníci na obecnom úrade - Stalo sa už tradíciou, že žiaci IV. ročníka ZŠ v Sedliskách prichádzajú na obecný úrad so zmesou kolied. Aj tohto roku prišli žiaci pod vedením p. učiteľky Evy Smolákovej.


Družba s poľskou obcou - pracovné stretnutie s Gminou Zamošč, ktoré sa uskutoční 30 .11. 2012 o 11.30hod. ( piatok) v kultúrnom dome v Sedliskách, kde predmetom bude podpis zmluvy o spolupráci. (foto)


Škola v novom šate - Na základe rozpočtového opatrenia MŠ VV a Š SR, sme na základe žiadosti obdržali finančné prostriedky vo výške 48 788 Eur na riešenie havaríjnej situácie pre rekonštrukciu strechy a fasády našej školy. Práce realizovala firma Ferstav Humenné a prebehli v 09 - 10/2012.  (foto)

Ďakujeme pán minister za dotáciu.


18.11.2012 - Zámutovská struna - SUPER ÚSPECH Šedliščanských chlopoch - Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a obec Zámutov organizovali dňa 18. novembra 2012 krajskú postupovú súťaž a prehliadku ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov pod názvom Zámutovská struna. V kategóriách speváckych skupín sa nám predstavilo 17 skupín, v kategórii sólo-duo sa nám predstavilo 10 súťažných čísel, v kategórii ľudové hudby sa nám predstavilo 7 ľudových hudieb a dvaja inštrumentalisti. Diváci mali možnosť vidieť tých najlepších z prešovského kraja. Sedliščanskí chlopi sa umiestnili v zlatom pásme.

Máme nové osvetlenie - V súlade s Programom úsporných opatrení obce bol zrealizovaný ďalší projekt s podporou EÚ. V rámci operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast boli nainštalované 140 ks. svietidiel technológie LED, nový rozvádzací a riadiací systém pre verejné osvetlenie. Projekt bol podporený sumou 158 220,72 Eur.  (viac...)

14. október 2012 - Mesiac úcty k starším - v KD v Sedliskách sa uskutočnilo podujatie venované naším starkým a starkám. V programe vystúpili deti z ZŠ s MŠ Sedliská, ženská spevácka skupina Ružičky z Vranova nad Topľou a mužská spevácka skupina Sedliščanské chlopi zo Sedlísk. Starosta obce Ing. Jozef Dobrocký a Ján Rusin predseda JD v Sedliskách blahoželali manželom Tomašovým k ich 65 výročiu spoločného života. (foto)

 • 6.október 2012 - Výstup na 101 slovenských hradov (pozv\'e1nka) - viac...


 • Športové dni z Poľska, Maďarska a Moravy 26 -28.09.2012 - Šesťdesiat detí zo Sedlísk, poľskej gminy Zámosc, Repašskej Huty z Maďarska a moravského Pohledca sa stretlo v našej obci na Športových dňoch, ktoré sa konali v rámci projektu pod názvom Spoločné leto pod hradom Čičva. Tento projekt podporil Visegradský fond. (viac...)


 • 14.-16.9.2012 - Odpustová slávnosť v Podčičve. Počas troch dní veriaci z Počičvy, Sedlísk a širokého okolia, slávili prvý kalvársky odpust Povýšenia sv. kríža.Slávnostnú sv. omšu celebroval ThLic. Štefan Albičuk dekan vranovského dekanátu. Odpustová slávnosť bola obohatená živou krížovou cestou v podaní mládežníkov z Dlhého Klčova.Sv. omše počas troch dní celebrovali PaedDr. JCLic. Vincent Burda, Mgr. Jaroslav Klič a Mgr. Peter Calko. (pozv\'e1nka) (foto)


 • 3.september - Začiatok školského roku 2012/2013 - Dňa 03.09.2012 sa začal nový školský rok 2012/2013. V základnej škole s materskou školou Sedliská zasadlo za školské lavice 64 žiakov z toho 17 prváčikov, 16 druhákov, 16 tretiakov a 15 štvrtákov. Riaditeľ školy Mgr. Štefan Straka a starosta obce Ing. Jozef Dobrocký slávnostne privítali všetkých žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka. (foto)


 • Posviacka krížovej cesty - V sobotu dňa 25.08.2012 sme si pripomenuli  desiate výročie konsekrácie kostolíka Povýšenia sv. Kríža v Podčičve. Súčasne bola požehnaná novo vybudovaná krížová cesta. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober. (viac...)


 • 12.8.2012 - Slávnosti remesiel - Obec Sedliská, HzOS Vranov n/T a Vlastivedné múzeum Hanušovce zorganizovali pod hradom Čičva v areáli prírodného amfiteátra "Slávnosti remesiel". (pozv\'e1nka) (foto)


 • 22.07.2012 - Sedliščanská pätnástka - popoludní sa na 15-kilometrovú trať zo Sedlísk do Vyšného Kazimíra a späť vydalo 55 účastníkov Sedliščanskej 15. Pre bežcov za ideálneho počasia zdolal nástrahy trate najrýchlejšie  v kategórii nad 50 rokov  Vranovčan Mikuláš Vrábel. Celkovým víťazom sa stal Tibor Sahajda, ktorý vyhral aj prémiu vo Vyšnom Kazimíri. (foto)


 • Družba FK Sedliská - TJ Pohledec 06. - 9. 7. 2012 - V sobotu sa konalo finále mládežníckych súťaží Oblastného futbalového zväzu vo Vranove a keďže dorastenci Sedlísk vo finále proti Čiernemu nad Topľou nechýbali moravskí priatelia naším vytvorili úžasnú atmosféru. V nedeľu pokračovali oslavy na štadióne v Sedliskách. Popoludnie odštartovali hymny obidvoch krajín a po kultúrnom programe sa predstavili A-mužstvá Sedlísk a Pohledca, po ktorých vybehli na trávnik aj „starí páni“. (viac...)


 • 5.7.2012 - Cyrilometodské slávnosti pod hradom Čičva - Na historickej pôde čičvianského podhradia v obci Sedliská sa 5. júla uskutočnil druhý ročník podujatia ISKONI BĚ SLOVO ( NA POČIATKU BOLO SLOVO ). Po sv. omši celebrovanej J.Ex. Alojzom Tkáčom privítali hostí v areáli amfiteátra starosta obce Ing. Jozef Dobrocký a riaditeľka vlastivedného múzea Mária Kotorová - Jenčová. (viac) - foto


 • 28.6.2012 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 28.6.2012 (štvrtok) o 19.00 hod. (pozv\'e1nka)


 • Naši dôchodcovia súťažili - Zmiešané družstvo JDS zo Sedlisk v zložení: J. Hajduk, J. Mudroň, L. Murin, J. Banik, A. Vargová, M. Baniková a M. Rusinová  dňa 16.06.2012 tj v sobotu bojovali a hájili farby obce na okresnej súťaži JDS v Sečovskej Polianke.  A. Vargová si vystrieľala 1. miesto. foto


 • 17.6.2012 - Radosť preveliká sme v  V. lige. Naše futbalové A - mužstvo až v poslednom zápase rozhodlo, o postupe do V. ligy víťazstvom nad FK Merník 6 : 2. Góly: Hric a Šeba po 3. (viac...)


 • Starí páni v príprave - Starí páni zo Sedlísk odohrali v nedeľu 17.06.2012 prípravný zápas z rovesníkmi z Merníka. V úmornej horúčave odovzdali zo seba maximum zo svojho kumštu. Aj napriek prehre 5 : 3 zanechali dobrý dojem. Góly za mužstvo Sedlísk: Matej Sabol - 2,  Slavomír Murin - 1(z pokutového kopu). foto


 • 15.6.2012 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 15.6.2012 (piatok) o 19.00 hod. (pozv\'e1nka)


 • 3.6.2012 - ROZTOKY 2012 - V obci Banské sa konal už 21. ročník speváckej súťaže folklórnych skupín, sólistov a inštrumentalistov, na ktorej sa zúčastnila aj mužská spevácka skupina z našej obce "Sedliščanské chlopi" v zložení Matej Sabol, Ján Hoľko, Ján Čalfa, Jaroslav Paľovčík a Martin Babjačok, kde kvalitou svojho hlasu presvedčila prísnu porotu a vyspievali si prvé miesto. Zároveň si vybojovali aj postup na krajskú súťaž. (foto)

Gratulujeme chlopom.

 • 25.máj 2012 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 25.05.2012 (piatok) o 19.00 hod. (pozv\'e1nka)


 • 13. máj 2012 - Deň matiek -  Mamy a staré mamy prišli na oslavu krásneho sviatku Dňa matiek, v nedeľu   13. mája 2012 o 15.00 hodine do kultúrneho domu v Sedliskách. V programe vystúpili detí ZŠ s MŠ Sedliská a  mužská spevácka skupina zo Sedlísk. (foto)


 • Slovensko-maďarská spolupráca - v dňoch 11. - 13.5.2012 nás navštívili naši priatelia zo samosprávy z Répášskej Huty. Návšteva sa uskutočnila v rámci družobných vzťahov a bola naviac podporená projektom z Európskej únie. Ukončenie projektu sa potom uskutočnilo v obci Harsany v Maďarsku v dňoch 19. - 20.5.2012 a aj my sme boli pritom. (foto)


 • 30.apríl 2012 - Stavanie mája - Dňa 30.04.2012 v obci Sedliská pred Obecným úradom tak ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku stavali máj deti, mládenci a dievčatá obce. V krátkom kultúrnom programe vystúpili deti ZŠ Sedliská pod vedením Mgr. Kataríny Sabolovej a spevácka skupina zo Sedlísk. Všetkých srdečne prívítal a podujatie moderoval starosta obce Ing. Jozef Dobrocký. (foto)


 • 11.marec  2012 - Hviezdoslavov Kubín - V našej základnej škole sme dňa 11. apríla 2012 uskutočnili školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši malí recitátori poézie a prózy podali dobré výkony, za ktoré im všetkým patrí poďakovanie, no predovšetkým  obrovská pochvala! (viac...) • Veľkonočný zajac - Veľkonočné sviatky sú v týchto dňoch hlavnou témou popoludňajších aktivít žiakov Základnej školy v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou. Školáci sa tu pravidelne venujú zdobeniu tradičných kraslíc, no v tomto roku zhotovili aj niečo špeciálne. Ide o dvojmetrového veľkonočného zajaca, na výrobu ktorého použili nepotrebné školské pomôcky, papier a slamu. (viac...)


 • Pozor na vypaľovanie trávy, môže sa skončiť nie len pokutou, ale aj tragédiou !!! (pr\'edloha)


 • 18.-25.marec 2012 - Ľudové misie vo farnosti Sedliská (program)  

Po desiatich rokoch naša farnosť Sedliská opäť zažije ľudové misie. Tí mladší si už možno nespomenú na historicky prvé. A viacerí kladú otázku: Čo sú to vlastne tie misie? Nechcem podrobne opisovať, čo znamená slovo "misie" terminologicky. Ani to, aké druhy misií poznáme, či ako sa misie vyvíjali historicky. Myslím, že to pre nás v tejto chvíli ani nie je dôležité. (viac...)

 • 17. marec 2012 - Jozefovský stolnotenisový turnaj - V sobotu, v priestoroch sály KD sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Hralo sa na štyroch stoloch, škoda len, že nás prišlo tak málo. Poradie: 1.miesto - Matej Sabol, 2.miesto. Michal Grajcar ml., 3.miesto - Milan Murín. Víťazom boli odovzdané vecné ceny, takisto aj deťom v detskej kategórií. Všetkým ďakujeme za účasť. (foto)


 • 16.marec 2012 (piatok) - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 12 odst.1 písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení paragrafu 13 tohoto zákona sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sedliská. (pozv\'e1nka)


 • Ing. Pavol Zajac - ,,bude drať poslaneckú lavicu" Na základe výsledkov volieb do NR SR bol z našej obce zvolený za poslanca Ing. Pavol Zajac kandidujúci na 11 mieste za KDH. V našej obci získal 203 preferenčných hlasov. Na obecnom úrade ho prijali starosta obce Ing. Jozef Dobrocký  a zástupca starostu Ján Rusin. (foto)

Prajeme veľa úspechov!


 • 8. marec 2012 - Divadlo v Prešove - Naši žiaci zo ZŠ vo štvrtok navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde si pozreli rozprávku "Snehulienka a sedem trpaslíkov" v podaní prešovských hercov. (foto)


 • 21.február 2012 - Snehohranie v škole - Pekné zimné počasie týchto dní žiaci využili na uskutočnenie zábavného športového dopoludnia na snehu a ľade. (viac...) • 19.február 2012 (nedeľa) - Škriatok - Divadelný ochotnícky krúžok pri OcÚ v Nižnom Hrušove uviedol divadelné predstavenie od Ferka Urbánka s názvom Škriatok, ktoré sa uskutočnilo v KD v Sedliskách.  Vstupné bolo dobrovoľné. (pozv\'e1nka) (foto)


 • 18.február 2012 (sobota) - Karneval v škole - Vedenie školy ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na prípravách karnevalu. Deťom ďakujeme za nádherne masky a super zábavu. (foto)  


 • Jednota dôchodcov v Sedliskách dňa 04.02.2012 na výročnej členskej schôdzy bilancovala. Hodnotiacu správu predniesol predseda JDS pán Ján Rusin. Ako hostia boli prítomný starosta obce ing. Jozef Dobrocký a pán  Stanislav Obický, ktorý od organizácii obdržal vyšívanú košeľu ako prejav vďaky za podporu. O program sa starala mužská spevácka skupina z obce. Nezabudlo sa aj na ocenenie jubilantov. (spr\'e1va) (foto)


 • 3.február 2012 (piatok) - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 12 odst.1 písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení paragrafu 13 tohoto zákona sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sedliská. (pozv\'e1nka)


 • Dňa 23.01.2012 sa v Kultúrnom dome v Sedliskách konala výročná členská schôdza DHZ Sedliská, na ktorej bol zvolený nový výbor.( pr\'edloha ) Tejto schôdze sa zúčastnili  delegát - podpredseda okresného výboru DHZ vo Vranovskom okrese pán Jozef Klapák a starosta obce Sedliská Ing. Jozef Dobrocký.


 • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012 / 2013 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN obce Sedliská  č.01 /2011 o povinnej školskej dochádzke v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedliská  dňa 31. januára 2012 v čase o 15.00 hod v budove Základnej školy Sedliská.


 • Parlamentné voľby 2012 - Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012. ( pr\'edloha )  zoznam str\'e1n   volebn\'e1 komisiaNovoročn\'fd pr\'edhovor starostu obce

 • 31. december 2011 - Pozvánka na rozlúčku so starým rokom 2011. viď pr\'edloha (foto)


 • " Vodníci" obnovili studničku". Pracovníci, ktorí realizujú protipopvodňové opatrenia v obci v rámci 2. realizačného projektu Obnova krajiny obnovili studničku v lokalite Makovica, ktorá niekedy slúžila pre pastierov kráv a zeberateľov húb v tejto lokalite. Je to ich osobný vklad, bez toho, že by ím to niekto nariadil. Všetci , ktorí majú vzťah k prírode ďakujú. (foto)


 • Spoločné leto pod hradom Čičva - Obec Sedliská bude v roku 2012 implementovať projekt "Spoločné leto pod hradom Čičva" (Common summer under castle Cicva) podporovaný Medzinárodným Višegrádskym Fondom (http://visegradfund.org). Do projektu budú zapojené partnerské obce Nové Město na Moravě (CZ), obec Répashuta (HU), Gmina Zamość (PL). V rámci projektu obec zorganizuje: 1. Trojdňový športový deň pre deti, 2. Cyrilo - Metodejský festival, 3.  Letná škola pre deti, 4. Športové podujatie Sedličanska 15, 5. Jarmok,

Informácie o projekte budú na stránkach 4 partnerov: www.gminazamosc.pl, www.nmnm.cz, www.repashuta.hu, www.sedliska.sk . (visegrad.sedliska.sk - je vo v\'fdstavbe)

 • 28.decembra 2011 (streda) - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 12 odst.1 písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení paragrafu 13 tohoto zákona sa uskutočni zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sedliská. (pozv\'e1nka)


 • 15.decembra 2011 (štvrtok) - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 12 odst.1 písm. a/ zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení paragrafu 13 tohoto zákona sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sedliská. (pozv\'e1nka) • Mikuláš 2011 - Dňa 04.12.2011 navštívil sv. Mikuláš v sprievode anjela a čerta na koči aj naše deti zo Sedlísk. Neprišiel naprázdno, aj tohto roku doniesol naším deťom darčeky v podobe balíčkov plných sladkostí. Malé ratolesti netajili radosť. (viď foto)


 • Anomália sa zopakovala - Tak ako minulý rok tak aj tohto roku napadol sneh len v katastri obce Sedliská a široko ďaleko nikde.Sneh vydržal dva dni. Na niektorých miestach napadlo až 40 cm snehu!  (viď foto)


 • Gréckokatolícky veriaci na púti v Mariapócs. Dňa 12.11.2011 zorganizovali gréckokatolícky duchovný otcovia z fárností Sedliská a Štefanovce púť na známe pútnické miesto v Maďarsku Máriapócs kde spolu odslúžili v miestnej bazilike sv. liturgiu.

(fotogal\'e9ria)

 • Netradičná noc v ZŠ s MŠ v Sedliskách. Dve desiatky detí s rodičmi a učiteľmi strávili dňa 27.10.2011 netradičnú noc v škole. Viac v pr\'edlohe Mgr. Eva Smol\'e1kov\'e1


 • 16. október 2011 - Úcta k starším - v KD v Sedliskách sa uskutočnilo podujatie venované naším starkým a starkám, kde v programe vystúpili deti z MŠ a ZŠ, Petra Murínová a mužské spevácke trio zo Sedlísk. Hlavný pozdrav priniesol p. Popaďak z Jednoty dôchodcov Slovenska. Speváckemu trio ako aj obecnému úradu bola odovzdaná "prvá z vyšívaných folklórnych košieľ",  ako darček od dôchodcov zo Sedlísk na zachovávanie ľudových tradícií v obci. Ďakujeme

(fotogal\'e9ria)

 • Výstup na 101 hradov a zámkov - Dňa 01.10.2011 sa uskutočnil výstup na hrad Čičva pri príležitosti 300 výročia jeho vypálenia. Súčasťou programu boli detské rytierské súboje, rôzne súťaže a živé zvieratá.

(pozv\'e1nka)
(fotogal\'e9ria)

 • 17.-18.september 2011 - Program odpustovej sl\'e1vnosti Pov\'fdšenia Sv. Kr\'edža v Podčičve                             


 • Bulhari v Sedliskách - Dňa 09.09.2011 navštívil našu obec folklórny súbor z Bulharského Burgasu. Zanechali veľmi dobrý dojem. Divákom sa ich vystúpenie veľmi páčilo. (foto)


 • Východoslovenské roľnícke povstanie - Dňa  04.09.2011  vo Vranove nad Topľou aj naša obec svojou účasťou podporila spomienkovú slávnosť k 180. výročiu Východoslovenského roľníckeho povstania. (foto)


 • Začiatok školského roka 2011/2012 - Dňa 5.09.2011 sa začal nový školský rok 2011/2012. V základnej škole s materskou školou Sedliská zasadlo do školských lavíc  57 žiakov z toho 14 prváčikov. Riaditeľ školy Mgr. Štefan Straka a starosta obce Ing. Jozef Dobrocký slávnostne privítali všetkých žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka. (fotogal\'e9ria)


 • PODČIČVA 2011 - Slávnosti remesiel - Obec Sedliská, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a Vlastivedné múzeum Hanušovce pripravili Slávnosti remesiel pod hradom Čičva v areáli amfiteátra dňa 21.08.2011 o 14 00 hodine. Pozv\'e1nka (v pr\'edlohe)  

(fotogal\'e9ria)

 • Návšteva ZAKOPANÉ/Poľsko -  Dňa 09.08. 2011 sa 48 dôchodcov z obce Sedliská zúčastnilo zájazdu do Poľského Zakopaného vrámci ktorého navštívili kostol Matky Božej Fatimskej. Spomínaný kostol navštívil  07.06.1997 sv. otec Ján Pavol II. (foto)


 • Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti! (viac...) • POZOR!!! Tí čo nesadili - zbierajú. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Stále viac sa množia prípady zlodejov, ktorí zbierajú čo nezasiali. Dochádza ku krádežiam v záhradách a na poliach (záhumienkach). Je preto nutné častejšie kontrolovať svoje záhrady. Podozrivé osoby hláste na Obecnom úrade alebo Polícií v Slovenskej Kajni na tel. č. 0574494322 alebo 158.


 • Sedliščanská 15 - Dňa 24.07.2011 sa uskutočnil už v poradí IV. ročník Sedliščanskej 15". Preteku sa zúčastnilo 36 bežcov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Okrem preteku dospelých si zasúťažili aj deti v troch kategóriach. (foto)

(v\'fdsledkov\'e1 listina)

 • 10.jún 2011 - Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T., Miestny odbor Matice slovenskej v Sedliskách, Obec Sedliská usporiadali podujatie pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. (pozv\'e1nka) (foto)


 • Vypni telku,zapni seba - V dňoch 6. až 9.júla už druhý rok po sebe bežala akcia pre deti s názvom "Vypni telku,zapni seba". 17 animátorov privítalo na pôde školského ihriska počas štyroch dní vyše 80 detí zo Sedlísk i iných kútov Slovenska. Prvý deň spolu strávili na výlete v Zámutove, zvyšné dni sa zúčastnili pestrého programu, v ktorom nechýbali zaujímavé súťaže, športové hry a posledný deň vyvrcholil dobrodružným hľadaním pokladu. Už teraz sa tešíme na budúci ročník. (foto)


 • Rumunské deti na návšteve v obci Sedliská - V dňoch 20.06 - 27.06.2011 navštívilo našu obec  9 detí z detského domova z rumunského mestečka Beclean. Zoznámili sa s pamätihodnodsťami  a atrakciami zemplinského regiónu. Iniciátorom návštevy bol pán Ján Rusin zástupca Obecného zastupiteľstva.

Obec ďakuje za pomoc sponzorom.(viac)


 • 21.jún 2011 - Potravinová pomoc - Obec Sedliská oznamuje občanom, že v našej obci sa bude realizovať projekt dodávky potravinovej pomoci. V rámci tohto projektu môže byť občanom bezplatne poskytnutých 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.   Na potravinovú pomoc majú nárok:  (viac...)


 • Obec Sedliská prekročila ďalšiu hranicu V dňoch od 03. do 05.06.2011 delegácia 6 zástupcov obce na základe pozvánky počas troch dní navštívila Poľsko, konkrétne gminu Zamość v rámci projektu Zelené srdce Európy. Na stretnutí boli nadviazané nové družobné kontakty. Po Česku a Maďarsku je tu ďalšia spolupráca. Na konferencii boli prítomní aj zástupcovia z Ukrajiny, Maďarska a Talianska. (foto)


 • Protipovodňové opatrenia a paragraf 50 j v praxi. Obec ako zamestnávateľ na základe zákona č. 373/2010 a paragrafu 50j prijala troch nezamestnaných z obce na obdobie 05-10/2011 na likvidáciu brehových porastov Kazimirského potoka. Práce tvoria súčasť protipovodňových opatrení v obci a na ich realizáciu je uzatvorená dohoda s SVP povodie Bodrogu v Trebišove. (foto)


 • Daň z nehnuteľností - Oznamujeme občanom, ktorí ešte nezaplatili daň z nehnuteľností, že ju môžu zaplatiť na obecnom úrade do 31. 5.2011.v čase od 07.30 do 15.30 hod.


 • 22. máj 2011 - Deň matiek dňa 22. mája.2011 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Sedliskách. uskutočnil slávnostný program, ktorí pre mamičky z našej dediny pripravili deti základnej školy s materskou školou Sedliská a Obecný úrad Sedliská. (fotogal\'e9ria)


 • 13.5. - 6.6.2011 - OZNAM - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutoční  aj v našej obci. Sčítacími komisármi v našej obci .... (viac)


 • 29.apríl 2011 - Stavanie mája - sa v našej obci už tradične uskutočnilo stavanie mája. Túto príjemnú kultúrnu tradíciu moderoval starosta obce Sedliská Ing. Jozef Dobrocký a na podujatí vystúpili žiaci Základnej školy v Sedliskách a svojím spevom prispela začinajúca ešte bezmenná folklórna skupina, ktorú na akordeóne doprevádzal Mgr. Matej Sabol. (foto) nové foto • 28.4.2011 - Dôchodkári na zelenej vlne - Zástupcovia Jednoty dôchodcov Sedliská sa vracajú k tradícii svojich otcov a dedov, ktorí si vážili prírodu aj tým, že vrúbľovali ( štepili ) plánky vo svojom chotári. Dňa 28.04.2011 zaštepili asi 10 plánok. (foto)


 • 21.marec 2011 - SÚŤAŽ o najkrajšiu fotografiu - Obec Sedliská, Jednota dôchodcov Sedliská vyhlasuje súťaž, pre tých čo radi fotia o najkrajšiu fotografiu z prostredia Sedlísk. Podrobnosti v pr\'edlohe.


 • Pozor na vypaľovanie trávy, môže sa skončiť nielen pokutou, ale aj tragédiou

Občania často riešia jarné upratovanie v záhrade či na poli vypaľovaním. Nielenže to zákon zakazuje a zemi, prípadne živočíchom, žijúcim v nej oheň neprospieva, ale stačí, aby zafúkal vietor a tragédia je hotová.
(viac...)

 • 19.marec 2011 - Jozefovský turnaj - Už tradične na Jozefa sa uskutočnil v našej obci stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnil 12 súťažiacich. Poradie: 1.miesto - Murín Milan st., 2.miesto - Sabol Matej, 3.miesto - Grajcar Michal ml.

(fotogal\'e9ria)

 • Dobrovoľný hasiči v Sedliskách bilancovali - Na výročnej členskej schôdzi dňa 13.03.2011 sa stretli dobrovoľný hasiči z obce. Ako hostia boli prítomní Jozef Klopák z Okresnej organizácie DH a Ing. Jozef Dobrocký starosta obce. Výročnú správu predniesol Michal Grajcar. Ocenenie z rúk Jozefa Klopáka prevzal riaditeľ ZŠ s MŠ v Sedliskách Mgr. Štefan Straka za prácu s deťmi na tomto poli a Pavol Sabol bol povýšený do hodnosti ,, starší inštruktor". Gratulujeme.

(fotogal\'e9ria)
(spr\'e1va o činnosti DHZ)


 • Koniec analógovej TV - Zapínanie vysielačov DVB-T a vypínanie základných analógových televíznych vysielačov ktoré sa týka obce Sedliská bude v mesiaci apríl 2011

(viac...)


 • 20.február 2011- II.kresťanský karneval - usporiadali naši mladí pri kostole Jána Krstiteľa v Sedliskách už v poradí druhý karneval svätých. Zúčastnili sa ho detí a mládež z rímsko katolíckej a grécko katolíckej fárnosti Sedliská a filialok Podčičva a Majerovce. Prezentovali svätých nie iba  maskami, ale aj vedomosťami o každom z nich. Nechýbal kultúrny program a rôzne súťaže. Všetci zúčastnení a učinkujúci boli odmenení. Karneval svätých podporili svojou účasťou aj duchovní otcovia ThLic Štefan Albičuk, Mgr. Marek Belej, starosta obce Ing. Jozef Dobrocký a rodičia detí.

(fotogal\'e9ria)


 • 8.február 2011 - Najstarší žijúci manželský pár v obci Sedliská. Starosta obce v rámci Národného týždňa manželstva navštívil dňa 8.2.2011 a ocenil rodinu Uchaľových bývajúcich v miestnej časti Podčičva, ktorí v manželskom zväzku sú už 71 rokov. Andrej Uchaľ sa narodil v roku 1914 a Mária Uchaľová sa narodila v roku 1922. Svadbu mali v roku 1940 v Žalobíne a sobášil ich duchovný otec František Raffač.

(fotogal\'e9ria)


 • 17.december 2010 - Ustanovujúce zasadnutie OZ - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona bolo zvolané starostom obce Sedliská  ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 17.12.2010 (PIATOK) o 17.00 hod.

(uznesenie)
(fotogal\'e9ria)
(pozv\'e1nka)

 • 5.december 2010 - Mikuláš v našej obci prišiel aj do našej obce Sedliská sv. Mikuláš na koči so svojím sprievodom s anjelom a čertom. Neprišiel iba na návštevu, ale rozdával  darčeky dobrým deťom.

(fotogal\'e9ria)

 • 27.november 2010 - V\'fdsledky komun\'e1lnych volieb


 • 7.november 2010 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu - sa uskutočnilo za účasti ministra dopravy SR p. Jána Figeľa po svätej omši. KD bol posvätený miestnymi kňazmi t.j. rímskokatolíckym a gréckokatolíckym.

(fotogal\'e9ria)


 • 1. Ozn\'e1menie K\'daŽP v Prešove zo dňa 15.10.2010 o vypracovan\'ed strategick\'e9ho dokumentu "Program hospod\'e1rskeho a soci\'e1lneho rozvoja PSK na obdobie 2008-2015".

 • 2. Ozn\'e1menie PSK zo dňa 6.10.2010 Program hospod\'e1rskeho a soci\'e1lneho rozvoja Prešovsk\'e9ho samospr\'e1vneho kraja na obdobie 2008-2015, textov\'e1 časť. • 16.2.2009 - Úradné oznamy - Od 1.januára platia nové správne poplatky  za stavebné konania.

viac...

Obec Sedliská

Vážení spoluobčania,
 

ako novozvolený starosta využívam túto cestu a chcem sa Vám poďakovať za to, že ste prišli voliť a svojim hlasom ste sa rozhodli pre kontinuitu a nie pre zmenu. Ďakujem Vám všetkým za prejavenú dôveru, ktorú ste prejavili svojim hlasovaním a aj za to, že ste mi umožnili aj osobnú návštevu u Vás doma.
     Vážim si Vás, vážim si Váš názor a chcem Vás ubezpečiť, že obec Sedliská a miestna časť Podčičva je miestom, kde sa oplatí žiť.
     Chcem zároveň zagratulovať novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a prajem im veľa úspechov. Odchádzajúcim poslancom ďakujem za prácu, ktorú vykonali v prospech obce.
    Ešte raz v mene svojom a v mene novozvolených poslancov Vám ďakujem za prejavenú dôveru.
    Nech Boh žehná našej obci.


Dobrocký Jozef, starosta obce


Návrat na obsah