Príspevky 2013 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2013

Aktuality z obce 2013

 • 16. december 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  16.12.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 9. november 2013 - Voľby 2013 -  Výsledky volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb. (viac...)


 • 20. október 2013 - Mesiac úcty k starším - Obec Sedliská a Jednota dôchodcov v Sedliskách, pozývajú starobných dôchodcov dňa 20. októbra 2013 o 15.00 h, do kultúrneho domu, kde sa uskutoční podujatie venované naším starkým a starkám. V programe vystúpia deti ZŠ s MŠ Sedliská. Nebude chýbať občerstvenie. (fotogaléria) • 4.októbra 2013 - Zbierka použitého oblečenia - Zbierka sa uskutoční každý deň okrem víkendu do 04.10.2013 v čase od  8.00h do 15.00h na OcÚ Sedliská. Veci prosíme zabalené do igelitových vriec či krabíc, aby sa nepoškodili transportom. Ďakujeme (viac...)


 • 27. septembra 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 27.09.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 14.-15. september 2013 - II.Kalvársky odpust - (program)


 • 11.august 2013 - Slávnosti remesiel 2013 - Obec Sedliská, Hornozemplinské osvetové stredisko a Vlastivedné múzeum Hanušovce n/T Vás pozývajú na Slávnosti remesiel pod hradom Čičva v areáli amfiteátra. (viac...)


 • 11. júl 2013 - Verejné zhromaždenie občanov - Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia OZ č.25/2013 z v o l a l o verejné zhromaždenie občanov obce Sedliská, ktoré sa uskutočnilo dňa11. júla 2013 /štvrtok/ o 19,00 hod. (viac - správa, zápisnica)


 • 9. júl 2013 - Oznámenie - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (viac...)


 • 24. jún 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  mimoriadne zasadnutie OZ na deň 24.06.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 •  24. máj 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 24.05.2013 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


12.máj 2013 - Deň matiek - Obec Sedliská a Základná škola s materskou školou Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 12.mája 2013 o 15. hod. v kultúrnom dome v Sedliskách. (pozvánka)
 • 14. apríl 2013 - „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (ž 127,1) - Dňa 14. apríla 2013 o 10:30 hod. v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách uskutočnila archijerejská svätá liturgia a posvätenie zrekonštruovanej farskej budovy a pastoračného centra. (viac)


 • 26. marec 2013 - Vývoz nebezpečného odpadu - podľa harmonogramu bude v našej obci dňa 26.3.2013 t.j. v utorok uskutočnený  vývoz nebezpečného odpadu v čase od 11.15 - 13.00 hod. Prosím občanov, aby v uvedenom čase prinášali nebezpečný odpad do priestorov pred požiarnou zbrojnicou v Podčičve, kde bude stáť aj  vozidlo spoločnosti Fúra a vodič odpad od občanov bezpečne prevezme.


 • 25.marec 2013 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň 25.03.2013 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Návrh zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Sedliská (viac...)


16. marec 2013 - Jozefovský stolnotenisový turnaj - sa uskutočnil v kultúrnom dome v Sedliskách už 4. ročník stolnotenisového Jozefovského turnaja. Účasť bola perfektná - dospelí aj deti. Hralo sa v dvoch skupinách - od 15 rokov a do 15 rokov. (viac...)


Nová služba - Donáška liekov a zdravotníckych pomôcok až k Vám domov. (viac)
Návrat na obsah