Príspevky 2017 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2017

Aktuality z obce


 • 19.december 2017 - Oznámenie pre obce §12b zákon 504/2003 (viac...)


 • 18.december 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 18/12/2017 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 14.november 2017 - Rozhodnutie - Odbor výstavby a bytovej politiky (viac...)
 • 13.október 2017 - OZNAM - Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Sedliská 93 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 (školský zákon) udeľuje  žiakom ZÁKLADNEJ  ŠKOLY dňa 13.10.2017 (piatok) r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o  z prevádzkových dôvodov – prerušenie distribúcie elektriny. V tento deň bude prevádzka aj v MŠ a ŠKD z vyššie uvedeného dôvodu prerušená. Nástup do školy je v pondelok 16.10.2017.
PaedDr.Adriana Harmanová – riaditeľka školy

 • 13.október 2017 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)

 • 28.september 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/9/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • OZNAM - Zubno-lekárska služba prvej pomoci (viac...)

 • 29.august 2017 - Pri príležitosti 25. výročia posvätenia chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách Vás srdečne pozývame na archijerejskú sv. liturgiu dňa 29. augusta 2017 na sviatok sťatia hlavy sv. proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (pozvánka)

 • 5. júl 2017 - Cyrilometodejské slávnosti 2017 (viac...)


 • 29. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/6/2017 (štvrtok)) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 6. jún 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 6/6/2017 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 2.jún 2017 - VÝZVA - Udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospod. pozemkov (viac...)


 • PONUKA PRÁCE NA HRADE ČIČVA - viac... • 12. máj 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 12/5/2017 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 20.marec 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  20/3/2017 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 25.január.2017 - Bezplatné meranie zraku (leták)


Návrat na obsah