Príspevky 2014 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2014

Aktuality z obce 2014

 • 29. december 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  29.12.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 12. december 2014 - Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutoční 12.12.2014 (piatok ) o 19:00 hodine v Kultúrnom dome v Sedliskách. (pozvánka) • 15. august 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  15.8.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Letné prázdninové stredy - Obec Sedliská v spolupráci so ZŠ s MŠ v Sedliskách pripravila pre detí od 16.7 do konca augusta prázdninové aktivity, plné zábavy a hier. Všetci ste srdečne pozvaní do areálu školy. (viac...) (fotogaléria)


 • Informácia o voľných pracovných miestach - na základe § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (viac...)


 • 20. jún 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  20.6.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 1. jún 2014 - ROZTOKY 2014 - Ďalší super úspech pre "Šedliščanských chlopoch", ktorý sa  zúčastnili na okresnej  speváckej súťaží sólistov spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov v obci Banské (23. ročník), kde v silnej konkurencií obsadili zlaté pásmo a zároveň získali titul súťaže "Laureát". Poďakovanie patrí všetkým: M.Babjačok, J. Čalfa, J. Hoľko, J. Paľovčík, M. Sabol a R. Majoroš. (diplom)


 • Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s Materskou školou v Sedliskách (viac...)


 • 19.máj 2014 - Voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Sedliskách. (celý dokument)


 • Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce - VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE - Obec Sedliská vypisuje výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Sedliská. V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Sedliská. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Sedliská zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 16. júna 2014. (STIAHNUŤ CELÝ DOKUMENT)


 • 9. mája 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  9.5.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 3. máj 2014 - Duchovná obnova - Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu Ružencového bratstva v rímskokatolíckom kostole v Sedliskách. (viac...)


Čistenie potoka - V 15-tom týždni po dohode obce Sedliská  a SVP š.p. Správa povodia Bodrogu Trebišov sme vyčistili Kazimírsky potok nad cestným mostom cesta 1. triedy a tým sme zrealizovali ďalšie protipovodňové opatrenie. Ďakujeme SVP š.p. za pomoc.

 • Oznámenie o priamom predaji hnuteľného majetku - obec Sedliská ponúka na priamy predaj hnuteľného majetku osobné motorové vozidlo značky VW Golf 1,8 benzín r.v. 1993 za vyvolávaciu cenu 200 eur. V prípade záujmu požiadajte OBEC SEDLISKÁ  o kúpu tohto vozidla aj s vami ponúkanou cenou písomne do termínu 15.04.2013. (Viac informácií)


 • 14. marec 2014 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská  riadne zasadnutie OZ na deň  14.3.2014 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti - Národná banka Slovenska v spolupráci so štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS v mesiacoch február až marec 2014. (...viac)


 • Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky. (viac...)


 • 2.február 2014 - Voľby horliteliek ruží  RB sv. Jána Krstiteľa. (viac...)


 • 1. január 2014 - Novela cestného zákona (viac...)


Návrat na obsah