Príspevky 2018 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Príspevky 2018

Aktuality z obce


 • 28.december 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 28/12/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 11.december 2018 - Návrh rozpočtu 2019 (viac...)

 • 10.december 2018 - Ustanovujúce zasadnutie - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská ustanovujúce zasadnutie OZ na deň 10/12/2018 (pondelok) o 17.30 hod. (pozvánka)

 • 30. november 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 30/11/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 29. november 2018 - POZVÁNKA - Informačné stretnutie pre podnikateľské subjekty z územia MAS Pod hradom Čičva (viac...) • 29. október 2018 - Verejná vyhláška - Kanalizácia a ČOV Sedliská (viac...)

 • 29. október 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 29/10/2018 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 22.október 2018 - Verejné vyhlášky - (M.Fecenko, 1, 2)

 • 19.október 2018 - Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Sedliská na zverejnenie (viac...)


 • 9. október 2018 - Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien s doplnkov č.2 Územného plánu obce Sedliská (viac...)


 • OZNAM - Poberatelia pomoci v hmotnej núdzi sú povinní doručiť na ÚPSVaR Vranov nad Topľou (budova AOC) – 2. poschodie potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky. Ide o deti, ktoré nastúpili do ZŠ a sú  narodené od 01.09.2011 do 31.08.2012. Zároveň je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve strednej a vysokej školy v školskom roku 2018/2019 k výplate prídavku na dieťa.

 • 10.september 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/9/2018 (pondelok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 4.september 2018 - Stavebné konanie - chodník smerom na Vyšný Kazimír (viac...)
 • 30.august 2018 - Vymenovanie zapisovateľa do orgánov samosprávy (viac...)

 • 22. august 2018 - Zmeny a doplnkyč.2 - Územný plán obce Sedliská (viac...)

 • 10. august 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská riadne zasadnutie OZ na deň 10/8/2018 (piatok) o 19.00 hod. (pozvánka) • 2.júl 2018 - OZNAM - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 2. júla 2018 (pondelok), bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou so sídlom na ul. Rázusovej 106/9 (oproti Sociálnej poisťovni) zatvorené počas celého dňa. viac

 • 26.jún 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 26/6/2018 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 15.06.2018 - Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“ (viac...) • 22.mája 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 22/05/2018 (utorok) o 19.00 hod. (pozvánka)

 • 15. máj 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)


 • 28.február 2018 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a paragrafu 12 tohoto zákona zvoláva starosta obce Sedliská mimoriadne zasadnutie OZ na deň 28/02/2018 (streda) o 19.00 hod. (pozvánka)


 • 16. február 2018 - Verejná vyhláška - zastavenie územného konania (viac...)

 • Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ, Sedliská 93 pre materskú školu (predprimárne vzdelávanie). (viac...)


Návrat na obsah